Medietilsynet har sendt ut en korrigert oversikt over produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. I en pressemelding skriver de at de ved en inkurie har utbetalt produksjonstilskudd i henhold til den opprinnelige budsjettrammen for 2015 på 308.246.000, uten å ta hensyn til at Stortinget reduserte rammen for produksjonstilskuddet med 5 millioner kroner til 303.246.000 kroner.

Aviser som har fått utbetalt for mye i tilskudd må betale dette tilbake til Medietilsynet.

For den største mottakeren av pressestøtte, Vårt Land, betyr det at de får 43,5 millioner kroner, ikke 44,2 millioner som først oppgitt. Dagsavisen får 42,2 millioner kroner, ikke 42,9 millioner kroner som først oppgitt, mens Klassekampen får 37 og ikke 37,6 millioner.

Her er hele den korrigerte oversikten.