Som det første nordiske, børsnoterte mediekonsernet åpner det svenske mediekonsernet Modern Times Group børssesongen innenfor medier- og kommunikasjonsindustrien og svenskene, som blant annet driver TV3, P4 og Viaplay, tar en skikkelig smell i årets tredjekvartal

Underskuddet før skatt endte på 415 millioner svenske kroner, ned fra 221 millioner svenske kroner på samme tid i fjor.

Årsaken til resultatsvekkelsen for mediekonsernet som har en markedsverdi på Stockholmsbørsen på 16 milliarder svenske kroner, er de store kuttene som selskapet presenterte tidligere i år. Sentralt skal MTG nedbemanne rundt 300 årsverk i Norden og Storbritannia og bare i Norge forsvant rundt 30 stillinger.

Les også: Rønningen rydder i MTG

Men det koster å nedbemanne og omstille. Restruktureringskostnadene er på hele 700 millioner svenske kroner noe som belaster tredjekvartalsresultatet betydelig og til tross for en økning i omsetning fra 3,66 milliarder svenske kroner til 3,81 milliarder svenske kroner.

I dagens resultatmelding gjentar konsernsjef Jørgen Madsen Lindemann beskjeden om at omstillingen skal gi besparelser på rundt 600 millioner kroner i året som «delvis skal reinvesteres».

- Omstillingen skal ta våre lokale virksomheter enda nærmere kunden, sier Jørgen Madsen Lindemann.

Det norske salget faller
Samtidig så melder MTG at omsetningen i den norske fri-tv-virksomheten. Det til tross for en økning i markedsandeler i den kommersielle målgruppen 15-49 år. MTG har økt markedsandelen, om en holder NRK utenfor, fra 16 prosent til 17,4 prosent.

MTG oppgir ikke salgstall for Norge isolert og samlet for Skandinavia utviklet  omsetningen seg flatt og lå i tredjekvartal på 900 millioner svenske kroner.

I rapporten til MTG som ble lagt frem i morgentimene torsdag heter det at inntektene til MTGs fri-tv-kanaler i Skandinavia utviklet seg helt flatt og endte på 903 millioner svenske kroner i tredjekvartal her var utviklingen best i Danmark med «høyere» salg, Sverige «litt lavere», mens salget i Norge var «lavere»: Tall for de enkelte markeder oppgis ikke av MTG.

Administrerende direktør Morten Micalsen i MTG TV i Norge sier til Kampanje at reklamesalget har gått opp, men at det er andre effekter som gir et negativt utslag på omsetningsutviklingen.

Les mer: - Reklamesalget vårt er kraftig opp

Web-tv-reklame økte med 52 prosent, men det kommer altså ikke til syne i omsetningen.

Overskuddet i MTGs fri-tv-virksomhet endte i tredjekvartal på 123 millioner kroner, og det ga en resultatmargin på 13,6 prosent.

Svir av milliarder
MTG har også investert betydelig summer innen for digitale videotjenester det være seg YouTube-nettverk og egaming-kanaler og totalen her er på 1,2 milliarder svenske kroner. MTG har også kjøpt rettighetene til Premier League i Norden, med unntak av Norge, og rettighetene til spansk og italiensk fotball i Norden.

- Dette vil gjøre oss i stand til å utvikle våre merkevarer og produkter slik at vi kan tilby enda mer premium innhold på enda flere skjermer og plattformer, sier Madsen Lindemann.

Aksjen til MTG har det siste året utviklet seg positivt og omsettes i dag for rundt 240 svenske kroner. Det er en vekst på drøye ti prosent siste 12 måneder, men fortsatt langt unna toppnivåene da aksjen til MTG var omsatt for over 450 kroner. Men det var før Netflix entret det nordiske betal-tv-markedet.

Her ser du alle tallene til MTG for årets tredje kvartal. Alle tall i MSEK.

MTG 3. kvartal 2015 3. kvartal 2014 Endring i prosent
Omsetning 3.819 3.669 + 4,0
Driftsres. - 412 221 -
Res. før skatt - 415 217 -