Polaris Media, som er landets største mediekonsern nord for Dovre, og som har Schibsted som største eier, kan i morgentimene legge frem sitt resultat for tredje kvartal. Konsernsjef Per Axel Koch kan fortelle at det børsnoterte mediekonsernet, der Adresseavisen er lokomotivet, har resultatvekst i kvartalet.

Omsetningen falt med 2,6 prosent til 385 millioner i tredje kvartal. Driftsresultatet økte med 24,1 prosent til 47 millioner kroner.

Kort oppsummert: Polaris Media kan legge frem bedre resultater takket være nedskjæringer, vekst i digitale annonseinntekter, økte abonnmentsinntekter og mindre nedgang i annonseinntektene på papir enn tidligere.

Har god digital annonsevekst
Konsernsjefen kan fortelle om et lovende kvartal.

- Tredje kvartal ble et godt kvartal for Polaris Media. Konsernet har fortsatt god digital annonsevekst, vekst i abonnementsinntektene og gjennomfører betydelige kostnadsreduksjoner. I tillegg er utviklingen i annonseinntekter på papir bedre enn foregående kvartaler, sier konsernsjef Per Axel Koch i en melding.

Polaris Media har en digital annonsevekst på 13 prosent i tredje kvartal, mens annonseinntekter papir faller med seks prosent.

- Flere mediehus har vekst i samlede annonseinntekter mot fjoråret. Dette gjelder spesielt for mediehus i Adresseavisen Gruppen og Polaris Media Nord-Norge som har gjort et godt tredje kvartal,  sier Koch.

Disse annonsemarkedene vokser og faller
Han beskriver utviklingen i annonsemarkedet slik:

- Annonsemarkedet har vært relativt bra i august og september. Farten er spesielt god innen bransjer som dagligvare, handel, kjøpesenter og bil. Annonsemarkedet er mer krevende i utsatte bransjer og regioner som merker nedgangen innen olje- og gass. Spesielt gjelder dette stilling ledig og eiendomannonsering. Våre største mediehus Adresseavisen og Sunnmørsposten merker dette mest. Samtidig var utgangen på tredje kvartal noe bedre i disse bransjene enn i første halvår 2015, sier Polaris-sjefen.

Polaris Media kan nå fortelle om en nedgang i papirannonseinntekter på snaue seks prosent til 120 millioner kroner, mens de digitale annonseinntektene vokste med nesten 13 prosent til 56 millioner kroner.

Abonnement vokser
Opplagsinntektene økte med tre prosent til 131 millioner kroner i tredje kvartal.

- Dette drives av at abonnementsinntektene vokser fire prosent. Samlet nedgang i opplagsvolumet er på fem prosent, herav 18 prosent nedgang i løssalget og fire prosent nedgang abonnement. Vi ser mer positiv utvikling i opplagsvolumet for mediehusene som har innført Pluss-løsninger, forteller Polaris i resultatmeldingen.

- Vi ser at innføringen av Pluss-løsninger og nye produktpakker blir godt mottatt av leserne våre, og konsernet har god vekst i abonnementsinntektene i tredje kvartal. Det gjenstår likevel mye arbeid med å styrke produktene og øke bruken av de digitale abonnementsproduktene. Prosessen med innfasing av Pluss-løsninger i alle våre mediehus fortsetter, kan Koch fortelle.

Skal kutte 160 millioner
Driftskostnadene er hittil år 55 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. Det tilsvarer et kutt på fem prosent, og i tredje kvartal var Polaris-kostnadene 15 millioner lavere.

- Kostnadsprogrammer gjennomføres som planlagt. I 2015 og 2016 gjennomfører konsernet som planlagt over 160 millioner i resultatforbedrende tiltak, fastslår konsernet i sin resultatpresentasjon.

Trykkeriene taper, inngår avtale med Amedia
Polaris Media merker, i likhet med en rekke mediekonsern, at trykkeriene er under kraftig press. Inntektene krympet med 19 prosent i tredje kvartal.

- Trykkerivirksomheten merker fallende volumer og økende prispress. Ved inngangen til 2015 ble flere kontrakter, interne og eksterne, redusert i pris. Dette bidrar til resultatnedgang i 2015. Bortfallet av VG-kontrakten i Polaris Trykk Trondheim fra midten av juni merkes godt i tredje kvartal. Underliggende drift er god, og det gjøres grep for å skape nye inntekter og redusere kostnadene ytterligere. Dette vil gi resultateffekt fra 2016, forteller Koch.

Polaris Media har inngått nye trykkavtaler med Amedias mediehus Nordlys og Finnmark Dagblad. Nordlys har inngått en langsiktig avtale om trykking ved Polaris Trykk Harstad.

Her ser du tallene til Polaris Media for 3. kvartal i 2015. Alle tall i MNOK.

Polaris Media 2015 2014 Endring i prosent
Omsetning 385,0 396 - 2,6%
Driftsresultat 47 38 + 24,1
Overskudd før skatt 16,9 - 48 -