Ifølge VG har selskapet «Play Magnus», som står bak appen ved samme navn, har inngått en «Skattefunn»-avtale med Forskningsrådet. Denne kan ha en verdi på ni millioner kroner de neste tre årene. Magnus Carlsen har en stor aksjepost i selskapet.

Avtalen med Forskningsrådet innebærer at selskapet kan spare inntil ni millioner kroner i skatt de neste tre årene. Hvis selskapet ikke skal betale skatt, vil de få utbetalt det samme beløpet.

- Skattefunn er en gunstig ordning som gir skattefradrag for forsknings- og utviklingsprosjekter, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

«Play Magnus» kan i år få 20 prosent skattefradrag for kostnader inntil 15 mill. kroner, det vil si tre millioner kroner. I statsbudsjettet er dette beløpet foreslått økt til 20 millioner i 2016, noe som i så fall kan gi inntil fire millioner kroner.

I «Play Magnus»-appen kan vanlige folk utfordre Carlsen i sjakk - på ulike alderstrinn. Nå jobbes det med en ny app.

- Vi satser på å lansere en ny app før Magnus’ neste VM-match. En app som er mer rettet mot sjakk- og hjernetrening, sier daglig leder Kate Murphy i Play Magnus.