Aller Media samler KK med hele KK-universet, Henne, ToppGirl, Allers, kryssordporteføljen og alle spesialutgavene knyttet til de ulike merkevarene under én redaktør. Det blir Ingrid Skogrand, som får ansvaret for hele mediedivisjonen.

- Vi har sterke merkevarer i Aller Media som fortsatt bidrar med god omsetning. Det er et godt utgangspunkt for ytterligere utvikling, sier Ingrid Skogrand.

- Med denne organiseringen så får vi et samlet fokus på kvinnesatsingen på print i Aller Media. Jeg er derfor veldig glad for at Ingrid har takket ja til denne utfordringen. Hun har den rette kompetansen og engasjementet for å kunne løfte kvinnesatsingen i Aller videre, sier forlagsredaktør for alle blader og magasiner i mediedelen i Aller Media, Ellen Arnstad.

Ingrid Skogrand startet sin karriere i Aller som frilanser i 2005. Hun har blant annet vært helseansvarlig, reportasjesjef, utgavesjef og sist redaktør i Allers, før hun ble ansvarlig redaktør for Allers, spesialer og kryssord.

- Disse merkevarene står godt på egne bein med lange tradisjoner og fortsatt mange tusen lesere, men det er spennende å se hva vi kan lære av hverandre og hva vi kan få til med å jobbe tettere sammen. Det er ikke minst en ny digital virkelighet som gjør at vi må jobbe på en litt annen måte, sier Skogrand.

Noe av det første som skjer er at redaksjonene flyttes sammen.

- Vi har samarbeidet godt før også altså, men nå flytter vi sammen fysisk. Det handler om at vi etter hvert er små redaksjoner når det kommer til antall medarbeidere. Da er det fint at vi som jobber med de samme områdene sitter sammen for å styrke og spisse oss på kvinnestoffet som er kjempeviktig for Aller Media.

Print og digitalt er fortsatt adskilte områder i mediehuset.

- Jeg er ansvarlig redaktør for printtitlene, men det er ingen tvil om at alle vegger er revet ned i mediehuset vårt med tanke på flyt og samarbeid mellom print- og digitale titler. Også vi jobber hardt med digitale leveranser.

Redaksjonen i kvinnesegmentet består i underkant av 25 årsverk.

- Har dere planlagt noen nedbemanninger?

- Vi har ingen konkrete planer om det, men vi driver en kontinuerlig tilpasning til pressede inntekter.

Det har skjedd mye i Aller Media-ledelsen i år og i særdeleshet de siste ukene. Rett etter sommerferien overtok Dag Sørsdahl som konsernsjef etter Roger Hansen, som varlset sin avgang av «helsemessige årsaker» i januar. Nylig skrev Kampanje at Tore Stangeby gikk av som sjef for mediedivisjonen i Aller Media da det ikke lenger var plass til han i konsernledelsen. Kort tid senere kunne Kampanje fortelle at Ellen Arnstad blir sjef for alle printutgaver i Aller Media, med unntak av Dagbladet.

Les mer:  Aller-sjef: - Ingen konflikt med Stangebye

Les mer:  Stangebye forlater Aller og Dagbladet