Klar med momsnyheter:

Kulturministeren lover nullmoms for alle nyhetsmedier i 2016. Samtidig dropper hun å foreslå kutt i produksjonstilskuddet, noe hun gjorde i 2013 og 2014. Foto: NTB Scanpix.

Medier / Publisert - Oppdatert

Nå lover hun nullmoms i 2016

Kulturministeren har prøvd å kutte pressestøtten to ganger. Nå gir hun opp.

- Regjeringen foreslår å opprettholde bevilgningen til produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualittetsmedier, ofte kalt pressestøtte, på inneværende års nivå, heter det i forslaget til nytt statsbudsjett.

Produksjonsstøtten til landets aviser foreslås å bli 323 millioner kroner, som er en økning på 15 millioner kroner eller 4,2 prosent. Men det som framstår som en økning i statsbudsjettet er egentlig ike noe annet enn flytting av penger fra en annen post. Den tilsynelatende økning skyldes at man flytter inn ordningen med støtte til nasjonale ukemedier, som for eksempel Morgenbladet, i det ordinære produksjonstilskuddet. Dermed vanker det like mye penger på de støtteavhengige avisene i 2016 som i 2015, dersom forslaget blir banket gjennom på Stortinget.

Kampanje erfarte før helgen at kulturministeren ville velge å droppe kutt i pressestøtten - det vil si produksjonstilskuddet - etter at støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti har stoppet henne og regjeringen to ganger tidligere.

Les også: Widvey gir opp pressestøtte-kutt

Så var det nullmomsen. Regjeringen forteller i dag at den vil innføre nullmoms for elektroniske nyhetsmedier i 2016. Provenyeffekten av forslaget er beregnet til 350 millioner kroner.

- Det avgiftsmessige skillet mellom papiraviser og elektroniske nyhetsmedier har i en årrekke vært et vesentlig hinder for innovasjon og utvikling i mediebransjen. Når vi nå fjerner dette hinderet sørger regjeringen for at mediebransjen kan utvikle og tilby fremtidsrettede medieprodukter til brukerne, uavhengig av plattform, sier kulturministeren i en pressemelding.

I dag er papiraviser fritatt fra merverdiavgift, mens elektroniske nyhetstjenester omsettes med full mva-sats (25 prosent).

Regjeringen foreslår at ordningen omfatter elektroniske nyhets- og aktualitetstjenester, både i form av tekst og som lyd/bilde.  Det vil omfatte alle medier som i hovedsak består av nyhets- og aktualitetsinnhold, blant annet nettaviser og nyhetsbaserte tv-kanaler.

Men flaskehalsen er det fortsatt. For momsfritaken må godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) før det kan tre i kraft.

- Regjeringen har en tett og god dialog med ESA om saken, og arbeider å få saken avklart så raskt som mulig. Når ESA formelt har godkjent fritaket vil Finansdepartementet endre merverdiavgiftsforskriften så raskt som mulig og iverksette fritaket, sier Widvey.

Nå lover hun nullmoms i 2016