144 aviser deler på produksjonstilskuddspotten som i 2015 er på 308 millioner kroner. Aller mest er det Vårt Land som får, 44,2 millioner kroner, opp 152.179 kroner fra i fjor. Deretter følger Dagsavisen med 42,9 millioner kroner, som er 38.286 kroner mindre enn i fjor.

Klassekampen får hele 4,7 millioner kroner mer enn de gjorde i 2014, totalt 37,6 millioner kroner.

Se hele oversikten her!