Telenors tv-distributør på det nordiske satellitt-tv-markedet, Canal Digital, legger bak seg et meget sterkt kvartal med et overskudd før finans på 227 millioner kroner. Det tilsvarer et overskudd på rundt 2,5 millioner kroner hver dag etter å ha solgt tv-pakker og andre tilleggstjenester til det norske og nordiske tv-markedet.

Overskuddet på 227 millioner kroner er et av de høyeste enkeltstående kvartalsresultatene til Canal Digital i Norden og 86 millioner kroner bedre enn tilsvarende resultat i fjor på samme tid.

- Vi er fornøyd med resultatene i tredje kvartal, og jeg er glad for den gode jobben som de ansatte i Canal Digital har gjort gjennom kvartalet. Resultatforbedringen er imidlertid påvirket av vesentlige valutaeffekter på grunn av en svekket krone, sier den nordiske sjefen for Canal Digital og Telenor Broadcast-direktør, Ragnar Kårhus.

Samtidig så fortsetter kundefrafallet og siste tre måneder har nye 2.000 abonnenter skrudd ned parabolen fra veggen og selskapet har per tredje kvartal 900.000 abonnenter blank.

Vi er også glade for å se at vår abonnementsutvikling er bedre enn for sammenlignbare konkurrenter, selv om også vi ser et svakt fall i antall abonnenter som hovedsakelig skyldes aggressiv fiberutrulling fra aktører som kobler tv-tjenester med bredbånd, sier Kårhus.

Dermed fortsetter nedgangen i antall tv-abonnenter å ligge på med rundt 14.000-15.000 kunder over en tolv måneders periode.

- Vi jobber med ulike tiltak for å stabilisere kundebasen. Vi har gjort store investeringer i vår strømmetjeneste Canal Digital GO, og fortsetter arbeidet med å få flere husstander til å koble opp sine dekodere til Internett. Canal Digital GO gir kundene mulighet til å se store mengder med tv-innhold som er inkludert i deres tv-abonnement, sier Kårhus.

Like fullt klarer Canal Digital å øke omsetningen med 43 millioner kroner til 1,16 milliarder kroner i tredje kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det var en økning på snaue fire prosent og i Telenors kvartalsrapport heter det at inntektsøkningen skyldes «valutaeffekter» og at selskapet kompenserte for en lavere kundebase og svakere salg av har tv-bokser, med økte priser.

Driftsmarginen var på hele 21 prosent og det var en økning på tre prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Her ser du tallene til Canal Digital i Norden for tredje kvartal i 2015.

Canal Digital 2015 2014 Endring i prosent
Omsetning 1.165 1.122 + 3,8
Driftsresultat (brutto) 239 197 + 21,3
Driftsresultat (netto) 227 141 + 60,9