Regjeringens forslag til nytt statsbudsjett inneholder to gode nyheter for mediebransjen, slik nestleder mediepolitisk talsperson i Venstre, Terje Breivik, ser det.

- Det suverent mest gledelige er at vi får fullendt løp om nullmoms. Det er det suverent viktigste enkeltvedtaket fra budsjettforhandlingene i fjor. Det er et være eller ikke være i den skjebnetiden mediehusene står midt opp i, sier han til Kampanje.

At regjeringen ikke foreslår nye kutt i pressestøtten mener Venstre-toppen også er bra.

- Når de ikke foreslår kutt så betyr det at de har lagt dette forslaget bort og gjør det Stortinget har bedt dem om.

Les også: Nå lover hun nullmoms

- Blir tema i forhandlingene
Selv om kulturminister Thorild Widvey synes noe mildere stemt mot NRK og foreslår i budsjettet en økning på 25 kroner er ikke Breivik helt fornøyd. Han varsler kamp om NRK-lisensen i de forestående budsjettforhandlingene.

- Alt tyder dette blir et tema rundt forhandlingsbordet. Selv om det med NRK-brillene på ser litt bedre ut, ligger det til rette for det, sier han.

- Venstre skulle gjerne sett at NRK fikk mer penger?

- Det blir i hvert fall et tema på forhandlingene. NRK som allmennkringkaster har en veldig viktig rolle i dagens mediebilde hvor det er behov for norske medier med slagkraft og som sikrer den journalistiske kvaliteten, sier han.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sa til Kampanje tidligere i dag at han må kutte for 100 til 150 millioner kroner i 2016, opp mot 100 millioner kroner mer enn han la opp til i lisensbrevet sitt tidligere i år.

Les mer: - Må kutte over 100 millioner

- Feigt av statsråden
Også Arbeiderpartiets mediepolitiske talsperson Arild Grande er kritisk til regjeringens NRK-politikk.

- En økning på 25 kroner er vesentlig lavere enn pris- og lønnsveksten og dermed dramatisk for NRK. NRK har allerede måtte nedbemanne 300 stillinger etter at regjeringen tok over. Jeg frykter at planen er å gradvis svekke NRK ved å skru ned økonomien og overlate til kringkastingssjefen å ta de tøffe beslutningene. Jeg synes det er feigt av statsråden. Det hadde vært mer ryddig å gjøre det gjennom kringkastingsmeldingen som nettopp er lagt frem, sier han til Kampanje.

- Mener du NRK har kuttet nok?

- Jeg mener de kuttene NRK allerede har gjennomført har fått betydninger blant annet i tilstedeværelsen i distriktene. Det har vært tøffe nedbemanningsrunder og så langt det lar seg gjøre har det klart å skjerme tilbudet til seerne. Nå begynner det å nærme seg en situasjon der tilbudet vil bli svekket. Widvey er i ferd med å endre NRK før Stortinget har fått sagt sin mening om NRK-meldingen.