I dag skriver Kampanje om det som omtales som en av de største omstillingsprosessene i TV 2s historie og som går under navnet Greenfield Playout Program (GPO). Prosjektet ble igangsatt i fjor, men ble intensivert gjennom en pilot 1. oktober og skal være implementert i løpet av første kvartal 2016.

Prosjektet omtales ikke bare som et teknologiprosjekt men et organisasjonsprosjekt som vil berøre hele TV 2. De nye planene vil få konsekvenser for både programplanlegging, reklamesalg og distribusjon der internett-teknologi og ny software ta over mye av jobbingen.  Internt har også TV 2-sjef Olav T. Sandnes varslet om «krevende» og «upopulære beslutninger».

Les mer: Varsler full omstilling og «upopulære avgjørelser» i TV 2

Christine Mikkelsen er tilitsvalgt for TV 2-ansatte i Bergen i fagforeningen Parat Media. Hun forteller at de upopulære avgjørelsene foreløpig har latt vente på seg.

- Den nye teknologiomleggingen vil ha mange fordeler for de TV 2-ansatte og gjør at man vil jobbe på en annen måte. Det er ikke sagt om dette nødvendigvis betyr nedbemanninger eller hvor mange. TV 2 er veldig åpen om prosjektet og vi holdes godt informert hele tiden, sier hun til Kampanje.

Samtidig går spekulasjonene høyt internt i TV 2 om kostnadskutt på 90-120 millioner og en årsverksreduksjon på så mange som 150 ansatte. Det er tall Christine Mikkelsen ikke kjenner igjen.

- Forventer du at det blir snakk om nedbemanning?

- Det er naturlig at man gjerne vil spare kostnader, men på hvilke måter er fremdeles uvisst. Først må vi få implementert selve systemet og det må gå seg til. De ansatte må lære seg dette nye teknologisystemet. Vi ser også på det som positivt at TV 2 er så langt fremme på teknologi. Det er kanskje den mediebedriften som er lengst fremme i Norge.

TV 2-sjefen har ikke selv ønsket å kommentere prosjektet overfor Kampanje, men henviser til sin teknologidirektør Håvard Myklebust.

Myklebust vil ikke kommentere hvor mye TV 2 kan spare på effektiviseringen eller hvor store investeringer de nå gjlr.

- Vi kommenterer naturlig nok ikke økonomi per prosjekt i TV 2, men vi har som mål at dette er et av prosjektene som vil bidra til et sterkere TV 2 i fremtiden, sier han.