I dag ga sjefredaktør Øyulf Hjertenes i Bergens Tidende beskjeden til sine ansatte at avisen skal kutte 25-30 årsverk i redaksjonen. Det betyr at hver femte redaksjonelle ansatte må gå.

Les mer: - Hver femte må gå i BT

Vil utfordre tallet
Klubbleder Dag Idar Tryggestad forteller at redaksjonen er overrasket over omfanget.

- Det er klart det er en usedvanlig tung dag for de ansatte. Det å få vite at bedriften har planer om å kutte mer enn hver femte medarbeider, det er på et nivå ingen har sett for seg. Vi er et lag som blør for drakta hver dag. Det oppleves veldig leit at det ikke er plass til mange av disse i en fremtidig organisasjon, sier han til Kampanje.

Han mener det vil være mulig å redusere kostnadene i redaksjonen uten å kutte opp mot 30 årsverk.

- Volumet er av en sånn størrelse at vi vil utfordre dette tallet ved å peke på andre måter å kutte kostnader. Det er kostnader dette handler om, ikke ansatte.

- Må gjøre tøffe prioriteringer
- Hva vil det gjøre med BT dersom ledelsen kutter 30 årsverk?

- Jeg er sikker på at BT vil være en solid stemme i fremtiden også og at vi vil lage et godt produkt, men det sier seg selv at vi blir annerledes og at vi må gjøre tøffe prioriteringer når en så stor andel av staben forsvinner.

- Hvordan vil dere løse dette?

- Å løse det på en annen måte er umulig, men for oss er hver stilling vi kan verne en seier for journalistikken. Det handler om å påvise andre kostnader vi kan gjøre noe med.

- Kritisk hvis vi ikke gjør noe
I første rekke er det snakk om frivillige løsninger for å komme i mål med nedbemanningen. Det har vært viktig for klubben å få til, sier Tryggestad.

- Vi har kommet til enighet om at det skal være frivillige og åpne sluttpakkerunder. Det har det tidligere vært usikkerhet rundt. Det er veldig bra i den prosessen vi er i nå at vi ikke skal peke på grupper eller enkeltpersoner, sier han.

- Nå skal vi bruke tiden frem til jul på å presentere dette i redaksjonen og da vil den enkelte kunne se seg selv i et samtidig bilde og ta en vurdering på om de vil være med videre eller benytte sjansen til å søke noen av sluttordningene. Kommer man ikke i mål ved utgangen av januar må man sette seg ned og ta en ny runde på dette. Jeg opplever målet til ledelsen som oppriktig og at vi her ikke snakker om oppsigelser.

- Mener du BT er i en kritisk situasjon?

- Vi er i en kritisk situasjon hvis vi ikke gjør noe. Da går vi med underskudd. Det som rammer oss er noe man ser i hele bransjen, det er ikke et BT-fenomen. Jeg oppfatter at vi er et populært produkt i lesermarkedet.