I dag ble det kjent at VG må kutte bemanningen for første gang siden 2009. Det var VG-sjef Torry Pedersen som informerte sine ansatte om kuttene på et allmøte i VG-huset i formiddag.

- Jeg har sagt at slik vi ser for oss den kommende utviklingen i medielandskapet og VGs inntektsstrøm, så er vi nødt til å redusere kostnaden og det er realistisk at vi må redusere størrelsen på staben, sier Pedersen til Kampanje.

Etter det Kampanje forstår skal flere titalls årsverk bort. Ingen i VGs ledelse vil si noe om omfanget av kuttene.

- Hvor mange vi eventuelt må nedbemanne er ikke klart. Vi er i ferd med å sette ned styringsgrupper og prosjekter for å se hvordan vi kan redusere kostnadene samtidig som vi i minst mulig grad rammer produktene våre. Vi må se hvor langt vi kommer med det før vi diskuterer hvor mye vi må redusere antall ansatte.

Les mer: VG kutter bemanningen

- Hvor blir det mest naturlig å kutte?

- Vi må se på hele organisasjonen.

Sluttpakker kan bli en del av løsningen.

- Vår målsetting er å få til frivillig nedbemanning. Det er ulike tiltak for å få det til, det har vi ikke diskutert med de tillitsvalgte.

Bekymringen for VGs økonomiske utvikling meldte seg tidlig i år. Da sa Pedersen til Kampanje at VG ikke hadde fått den den digitale reklameveksten de hadde budsjettert med.

Les mer: Skuffende web-tv-salg gir VG-kutt

- Har utviklingen blitt verre?

- Den har i hvert fall ikke blitt bedre. På noen områder er den blitt bedre, men på andre områder er det et faktum at vi ikke har hatt den veksten i digitale annonseinntekter som vi har hatt de seneste år. Etter hva jeg kan se er det til og med en internasjonal trend. De digitale annonseinntektene øker totalt sett, men det er store internasjonale aktører som tar den veksten, og oversatt snakker jeg da om Google og Facebook.

- Betyr dette at VG ikke har lykket med satsingene sine i år?

- Jeg vil heller si at endringene i annonsemarkedet har kommet noe hurtigere og kraftigere enn vi hadde forutsett, men det er fortsatt veldig mye i VG som går bra.