I 2014 slo danske filmprodusenter i bordet. Over 2000 brukere av Popcorn Time fikk brev i posten fra advokatfirmaet Njord på vegne av filmdistributører som eier rettighetene til filmen «Dallas Buyers Club». Kravet lød på 1500 kroner.

- Vi ville i første rekke ha en forklaring på hvorfor filmen var blitt ulovlig streamet eller nedlastet. Hvem så filmen? Har man en åpen forbindelse, slik at naboen kanskje har sett den? Eller finnes det en annen forklaring?, sier advokat Jeppe Brogaard Clausen i Njord til NRK.

- Jeg vet at andre filmdistributører nå krever opp til 2.200 danske kroner. I Sverige har man et system hvor de som laster ned eller streamer ulovlig må betale bøter ettersom hvor mye de tjener, sier Clausen.

Nå er advokatfirmaet bedt om å representere en rekke utenlandske filmdistributører i Danmark.

- Vi kommer til å sende flere tusen flere brev til danske innehavere av ISP-adresser, sier han til NRK.