Tre måneder ettert at NRK-programmet «Trygdekontoret» med Thomas Seltzer fikk kritikk i Kringkastingsrådet, lå sketsjen på bordet til Pressen Faglige Utvalg (PFU). 

Les mer: - Platt, kvalmende og flaut

Det er Kvinnefronten har klaget sketsjen inn for PFU for brudd på punkt 4.1 i Vær Varsom-plakaten, som angår saklighet og omtanke. De mener sketsjen også krenker kvinner generelt og skremme kvinner vekk fra offentligheten.

I sketsjen blir treningsinstruktør Kari Jaquesson parodiert av en pornoskuespiller med navnet «Kari Jackoffson». Parodien kom i kjølvannet av kritikk Jaqesson kom med av en tidligere, lignende pornosketsj.

NRK har avviset at innslaget var en hevnaksjon, men snarere et selvironisk spark mot redaksjonens forsøk på å lage satire. Det argumentet kjøpte ikke PFU.

- Slik PFU oppfatter det er det åpenbart at Kari Jaquessons kritikk av «Trygdekontorets» første pornosketsj førte til at de trakk henne inn i påfølgende innslag, heter det i utvalgets uttalelse.

- «Trygdekontorets» redaksjon skaper et inntrykk av at de er hårsåre og lite mottakelig for kritikk.

Utvalget var likevel aldri i nærheten av å felle NRK-programmet, men slår fast at innslaget fremstår som så absurd og tullete at det vanskelig kan oppfattes som rammende for Jaquesson, samtidig som listen for å felle humor og forsøk på humor som brudd på god presseskikk skal ligge høyt.

I PFU-møtet handlet mye av debatten om hvilke rammer satire skal ha og hvorvidt det er relevant hvem som rammes av den.

- Det er en setning som jeg synes er viktig i en uttalelse er balansert og god, så er det at listen ligger høyt for å felle humor og forsøk på humor som brudd på god presseskikk. Det er helt opplagt for meg at vi ikke kan gå for brudd, sa Øyvind Brigg.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen ville heller ikke argumentere for brudd, men mener NRKs svar på klagen er mangelfull.

- Når det først foreligger en klage, hevder NRK at det ikke er klager som blir krenket i innslaget, men at det er Thomas Seltzer som blir svar skyldig og som plit påført et overgrep i dette tilfeller. Det er en kjekk og grei etterkonstruksjon for å komme unna kritikk, sa han.

- Det er også problematisk at NRK bruker sin makt som medium til å ta tilbake mot en kritiker som har vært eksplisitt i sin kritikk.

Han argumenterte derfor for at utvalget bør minne redaksjonene om at man må ha respekt for sine kritikere og ikke bemøte kritikk på en sånn måte at kritikerne skremmes bort. Argumentasjonen ble tatt til følge av utvalget og en uttalelse om at redaksjonene ikke skal møte kritikere på en måte som kan hemme videre debatt ble tatt med i uttalelsen.