Dokumentaren «Den siste reisen», som ble sendt av NRK Brennpunkt i mars i år, var blant klagesakene på Pressens faglige utvalgs første høstsamling. Dokumentaren har fått klager fra flere hold for å være i strid med punkt 4.9 i Vær Varsom-plakaten, om å vise varsomhet ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk.

Dokumentarfilmen følger en alvorlig syk kvinne til en klinikk i Sveits der hun får aktiv dødshjelp og avslutter livet.

PFU-sekretariatets innstilling la ikke opp til brudd for NRK, men det kom raskt frem at flere av utvalgets medlemmer var usikre på om NRK hadde fulgt plakatens anmodning om å vise særlig varsomhet.

Henrik Syse ved Institutt for fredsforskning var alene i å ville felle NRK for brudd. Et flertall av utvalget valgte imidlertid å rette kritikk med følgende begrunnelse:

«Det er bredt akseptert innenfor forskningen at detaljert omtale av selvmordsmetoder kan ha en smitteeffekt. Dette er også grunnen til at dette er spesielt omtalt i Vær Varsom-plakaten. Samtidig som det er positivt at problematikken rundt selvmord, herunder legeassistert selvmord, omtales, er det derfor viktig at man søker å unngå en unødig detaljeringsgrad. Videre bør man være nøye med å presentere alternativer til selvmord og måter man kan forebygge selvmord på.»

Kritikk er også fellelse i PFU.

Et mindretall ville ikke rette kritikk mot NRK.

Også Bergensavisen og Hamar Dagblad ble felt tirsdag, for brudd på punkt 2.6 om å avvise alle forsøk på å bryte ned skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold.

Her kan du lese alle tre uttalelsene.