Innlegget er skrevet av Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen og styreformann i Spray, og Sara Narvhus, administrerende direktør i Spray.

I et innlegg på Kampanje 7. mars retter to Kitchen-ansatte kritikk mot Spray for å ha publisert et annonsebilag på Nettavisen. 

Som et av Norges største innholdsbyråer har Spray stor pågang fra annonsører som ønsker annonsebilag på Nettavisen og Amedias lokalaviser, og vi sier nesten ukentlig nei til lovstridig annonsemateriell og useriøse annonsører.

Nettavisen har en liberal politikk når det gjelder annonser, men setter en absolutt grense ved ting som er ulovlig eller i strid med presseetikken. 

Vi tar kritikken fra Kitchen alvorlig, og ønsker å poengtere at innholdet i annonsebilaget var oppe til diskusjon internt i Spray i slutten av februar. Vår vurdering da var at budskapet i dette bilaget ikke er forenelig med de verdier Amedia og Nettavisen står for, og annonsebilaget ble derfor fjernet fra Nettavisen. 

Spray og Nettavisen har høy bevissthet rundt hvordan vi skal forholde oss til ulike annonsører og deres behov. Det i seg selv er ingen garanti for at det blir gjort feil. Og de lærer vi av.