Under en pressekonferanse tirsdag ble det klart at regjeringen innfører gjeldsregister og strengere krav til finansforetakene om markedsføring av forbrukslån. Det ble blant annet lagt mye vekt på ordvalg i markedsføring av kreditt. Fra og med 1. juli 2017 vil det ikke lenger være lov å fremheve hvor raskt kunden kan få kreditten til sin disposisjon, hvor raskt svar man kan forvente på en forespørsel om kreditt, at det er en lav terskel for å få kreditt, og at det er en enkel søknadsprosess.

Les også: - Aggressiv markedsføring av forbrukslån blir forbudt

Jorge Jensen, direktør for finans i Forbrukerrådet, tror ikke regjeringen vil klare å bli kvitt den aggressive markedsføringen av forbrukslån med disse tiltakene.

- Det som er igjen nå, er kun en regulering av hva slags budskap man får sende. Det er jo ikke akkurat veldig hardtslående. De har tatt bort det som var kraftfullt i forslaget, sier han til Kampanje.

Forbrukerrådet ønsket nemlig også et forbud mot bonuspoeng på kreditt, men dette forslaget er ikke med i forskriften.

- Det var et veldig godt forslag som ble avslått, fordi gjelden til folk er så stor, at det er grunn til å bruke sterke medisiner mot dette, sier Jensen.

- Litt gammeldags
Forskriften regjeringen foreslår omfatter ikke sosiale medier, men skal forby markedsføring ved dørsalg.

- Reduserer det effekten av forskriften, at den ikke inkluderer sosiale medier?

- Ja, det vil det gjøre. De ønsker jo å regulere den klassiske reklamen, og den har jo mistet mye av sin kraft. Litt gammeldags kanskje, sier Jensen.

Ifølge tall fra regjeringen utgjør norske forbrukslån rundt 90 milliarder kroner ved utgangen av 2016. Dette er om lag tre prosent av husholdningenes samlede gjeld.

Forbrukerrådets finansdirektør mener det er særlig påbudet om et gjeldsregister som vil bidra til en bedring i markedet.

- Altfor mange banker driver med det som kalles forenklet kredittvurdering. De foretar kun en rask sjekk på kundens kredittanmerkninger før de innvilger lån, uten å sjekke betalingsevne. Det er jo dette som fører til at man havner i gjeldsfella, sier han.

Bank Norwegian: - Følger bransjenormen
Produktansvarlig Fredrik Mundal i Bank Norwegian er enig med regjeringen om at det er behov for tiltak.

- I et marked med stadig flere aktører, vil enkeltforbrukere kunne pådra seg for stor gjeld når det ikke finnes noen kontrollmuligheter for at den gjelden søkeren oppgir er korrekt, sier han til Kampanje.

Mundal mener imidlertid at de allerede opererer innenfor rammene som nå tegnes opp av regjeringen.

- Vi følger bransjenormen. Retningslinjene fra Finanstilsynet vil kunne medføre noen endringer i hva som skal vektes i en kredittvurdering og kredittsjekk av kundene. Det er noen uklarheter i retningslinjene, men i det store og hele beskriver de en praksis jeg vil tro de fleste aktørene allerede forholder seg til, sier han.

Google største kanal
For Bank Norwegian er Google den største kanalen. Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at bankene betaler over 500 kroner for hvert klikk som følge av et søk på forbrukslån, uavhengig av om de blir kunde eller ikke.

Et raskt Google-søk viser at Bank Norwegian og deres konkurrenter fremhever både raske svar og umiddelbare tilbud i sin Google-markedsføring, noe den nye forskriften vil forby. Likevel mener Mundal at de har tatt grep.

- Vi har allerede tonet ned fokus på hurtighet i annonseringen i forbindelse med bransjenormen, og vi vil gjennomgå all annonser og kvalitetssikre at de følger ordlyd og intensjoner i de reglene som er publisert i dag. I tillegg vil vi ganske raskt tilby kundene å få totalbeløpet ferdigutfylt i nettbanken på efaktura, men det ville vi lansert i løpet av våren uavhengig av dagens nye forskrifter.

- Tar dere noe ansvar for at nordmenn havner i gjeldsfella? 

- På generelt grunnlag så synes jeg personer som har gjeldsproblemer blir stigmatisert og at det dannes et feil bilde i media av personer med gjeldsproblemer. Flertallet av de med gjeldsproblemer har ikke gjeldsproblemer fordi de mangler impulskontroll eller lånefinansierer forbruket sitt. Gjeldsproblemer oppstår gjerne i forbindelse med hendelser, som samlivsbrudd, sykdom, arbeidsledighet eller andre uforutsette hendelser. For mange vil da tilgang på kreditt for å komme seg ut av midlertidige likviditetsproblemer kunne være det som hindrer forbrukerne å få betalingsproblemer.