I september slo Oslo tingrett fast at Maaruds varemerkeregistrering av ordet «potetgull» er ugyldig.

Nå anker Maarud dommen. 

- Etter nøye vurdering har Maarud bestemt seg for å anke dommen i Potetgullsaken. Bakgrunnen for anken er basert på både juridisk og prinsipielt grunnlag. Vi opplever dommen som ubalansert, og den gir heller ikke svar på de viktigste problemstillingene rent juridisk, sier administrerende direktør Chris Samways i Maarud i en pressemelding.

- Vi mener disse problemstillingene er såpass viktige at de trenger videre avklaring i rettssystemet. Vi vil igjen understreke at vi ikke ønsker å begrense bruken av ordet Potetgull i dagligtale. Denne saken gjelder kun kommersiell bruk av merkenavnet Potetgull. Vi minner om at det ikke er fritt frem for andre kommersielle aktører å bruke merkenavnet Potetgull i markedsføringen av deres varer, sier Samways.

Maarud har fram til i dag hatt enerett på å kalle deres potetchips for «potetgull». Det var konkurrenten Orkla-eide Kims som saksøkte Maarud for å få opphevet selskapets enerett til betegnelsen «potetgull», og Orkla fikk medhold i tingretten.