Dagens Næringslivs eierkonsern, NHST, sender ut sitt resultat for tredje kvartal i kveld. Konsernet fikk et resultat på minus 7,7 millioner kroner i tredje kvartal, mot et underskudd på 21,7 millioner kroner i samme periode i fjor.

Mediekonsernets samlede omsetning steg med fire prosent til 296,4 millioner kroner i kvartalet.

- Tredje kvartal reflekterte utviklingen fra tidligere kvartaler med sterkt voksende mediaservice-inntekter, frem 34 prosent, mens fallende inntekter fra de publisistiske virksomhetene trekker i motsatt retning. Annonseinntektene var tilbake 12 prosent i kvartalet, mens opplagsinntektene var marginalt frem, opplyser NHST i resultatmeldingen.

Selv om NHST vokste på topplinjen i tredje kvartal, kan konsernet fortelle at når man korrigerer for valutaeffekter og ny virksomhet så var tredje kvartal marginalt svakere.

- Opplagsinntektene for tredje kvartal økte med én prosent, drevet primært av prisøkninger og valuta. Annonseinntektene fortsatte å falle, i tredjekvartal er tilbakegangen like kraftig i de globale publikasjonene som tilfellet har vært med det norske mediemarkedet tidligere i år, opplyser NHST.

Samlede annonseinntekter var på 77 millioner i kvartalet, mot 87 millioner i samme periode i fjor. Det tilsvarer en nedgang på 12 prosent. De samlede digitale annonseinntektene vokste med 28 prosent.

Dagens Næringsliv, som er flaggskipet i konsernet, måtte tåle inntektsfall i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Men kostnadskutt demmer opp og gir sjefredaktør Amund Djuve bedre tall på bunnlinjen. Inntektene i kvartalet var på 151 millioner, som er en tilbakegang på tre prosent.

- Annonseinntektene var tilbake fire prosent i tredje kvartal til 54 millioner kroner. Det var et mindre fall enn tidligere perioder i år. Underliggende var det også i dette kvartalet fall på annonseinntektene fra papirproduktene, mens de digitale annonseinntektene vokste, forteller NHST.

Opplagsinntektene, som kommer fra abonnement og løssalg, er også uhyre viktige for DN. I tredje kvartal falt opplagsinntektene med tre prosent og de har dermed falt to kvartaler på rad målt mot samme perioder i fjor.

- Andelen digitale opplagsinntekter økte, mens det var fall i inntektene fra papirabonnement og fra løssalg. Opplagsinntektene var på 98 millioner kroner, heter det i resultatmeldingen.

DN satt igjen med et overskudd før skatt på ni millioner kroner i tredje kvartal, mot et underskudd på én million i samme periode i fjor. Kostnadene var 15 millioner lavere i dette kvartalet enn i tilsvarende kvartal i fjor. Det sier mye om tallene.

NHST, hvor Gunnar Bjørkavåg er konsersjef, legger ikke skjul på at det styrer inn i farlig farvann.

- Markedsforholdene i mediebransjen fortsetter å være utfordrende, særlig annonseinntektene. I tredje kvartal kom et tyngre fall i annonseinn-tektene i Global som en ytterligere utfordring. Konsernet vil møte denne utviklingen gjennom flere tiltak. Konsernet fortsetter å satse på økte opplagsinntekter gjennom godt redaksjonelt innhold, samt en utvidet og stadig forbedret di-gital produktportefølje. Fortsatt sterk vekst i media service-inntektene vil også bidra til å kompensere for lavere annonseinntekter. Lønnsomheten vil forbli presset på kort sikt med den fallende utviklingen i annonseinntek-ter som det var i tredje kvartal. Det er nødvendig med ytterligere tiltak på både inntekts- og kostnadssiden for å møte denne utviklingen, sier NHST om utsiktene.

Her ser du tallene til NHST etter tre kvartaler i 2015. Alle tall i MNOK.

NHST 2015 2014 Endring i prosent
Omsetning 939,8 908 3,5
Driftsresultat 18,8 - 14,6 -
Resultat før skatt 16,5 -19,9 -