En ny undersøkelse konkluderer med at norske selskaper som bruker sosiale medier for å selge produkter eller tjenester til beslutningstakere i Norge, bommer fullstendig. YouGov har, på vegne av mediebyrået Maxus og AdQuota, har gjennomført det de omtalter som «Norges første, store undersøkelse mot ledere om bruk av sosiale medier». Undersøkelsen forteller at 7 av 10 norske ledere ikke engasjeres av dagens innhold i sosiale medier.

- Det er primært lite inspirerende innhold som er forklaringen. Altfor få legger ressurser i innholdsproduksjon. Beslutningstakere har høye forventninger til innhold og produksjonen bør gjøres av noen som er dedikerte og har forståelse for målgruppens behov.  Beslutningstagere har også ofte begrenset tid, hvilket setter ekstra krav til innhold. Resultatene i denne undersøkelsen viser at innholdet som blir delt i dag er for dårlig, sier Kristian Haakonsen, Digital Content Manager i Maxus, i en pressemelding.

Næringslivlederne er ifølge undersøkelsen mest mottakelig for informasjon i sosiale medier på ettermiddagen og kvelden. En av tre har heller ikke tilgang til å bruke sosiale medier i arbeidstiden.

-  Skal man lykkes med å engasjere ledere må man produsere innhold som engasjerer også utenom arbeidstid. Vi ser at mange selskaper deler lite relevant innhold og at det er et stort potensiale i å differensiere innhold avhengig av tid på døgnet. Jeg tror at mange selskaper deler innhold som de selv vil lese. Skal du få oppmerksomhet må du ta tak i ting som kunden din er opptatt av sier Michael Legendre, salgssjef i AdQuota, i meldingen.