Helseminister Bent Høie har foreslått at all tobakk som selges i Norge skal ha reklamefri emballasje.

Forslaget, som har vært ute på høring, møter kraftig motstand.Det skriver Finansavisen i dag.

I løpet av høringsperioden har Helse- og omsorgsdepartementet samlet inn svar fra 78 ulike instanser. Av disse svarene er 56 av svarene negative, og 22 positive. 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er blant dem som er imot forslaget.

- Dette er betydelig inngrep i etablerte immatrielle rettigheter for de berørte bedrifter, skrev direktør i NHO, Petter Haas Brubakk, til departementet ifølge Finansavisen.

Andre organisasjoner på nei-siden er tobakksbransjen og instanser som Dagligvareleverandørenes Forening og Oslo Handelsstands Forening. 

På ja-siden er en rekke helserelaterte instanser.