Den svenske medietoppen Anette Novak trer inn i styret for Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier på varaplass. Hun har lang erfaring fra svensk mediebransje som sjefredaktør, styremedlem i Tidningsutgivarna og Sveriges Radio og er viseordfører i Medieinstituttet Fojo, samt svensk representant i styret i World Editors Forum. Novak ledet også den svenske Medieutredningen.

- Jeg er svært beæret over oppdraget og håper å bidra med den innsikten jeg har ervervet i mine ulike roller gjennom årene, sier Novak i en melding.

I styret vil Novak være vararepresentant for administrerende direktør Kjersti Løken Stavrum og møte fast på alle møter.

- Jeg er både stolt og glad for at Anette Novak har takket ja til dette styrevervet. Med hennes solide erfaring fra og brede kunnskaper om mediebransjen, blir hun et verdifullt tilskudd til arbeidet i Stiftelsen Tinius, sier Kjersti Løken Stavrum.

Tidligere i år gikk advokat Jon Wessel-Aas inn i styret. Han er partner i advokatfirmaet Bing Hodneland og har medierett som spesialfelt. I styret vil han være personlig vararepresentant for John A. Rein -som er styreleder i Blommenholm Industrier og styremedlem i Stiftelsen Tinius.

- Stiftelsen er opptatt av mediehusene, det publisistiske og eierinteressene våre i Sverige.  For stiftelsen er det selvfølgelig en klar fordel at hun kjenner det svenske markedet så godt, sier styreleder i Stiftelsen Tinius, Ole Jacob Sunde.

Stiftelsen Tinius forvalter den største eierposten i Schibsted Meda Group gjennom selskapet Blommenholm Industrier. Stiftelsen Tinius ble opprettet av Tinius Nagell-Erichsen for å sikre det langsiktige eierskapet av Schibsted.