Etter at den serbiske investoren Srdjan Saper kjøpte opp reklamebyråene McCann i Norge og Norden, er IUM-sjef Børre Sunde blitt IPGs mann i Norden. IPG er eierselskapet bak McCann, men etter salget står det amerikanske kommunikasjonskonsernet kun igjen med mediebyrået IUM i Norge. IUM jobber i dag med kunder som blant annet Statoil ASA, Interoptik, Brilleland, Clas Ohlson, Johnson & Johnson, Ruter, Grilstad, Brynild og Olav Thon Gruppen.

IUM blir dermed ikke lenger en del av det som tidligere McCann Worldgroup. Mediebyrået som i fjor omsatte for nesten 600 millioner kroner blir nå en del av IPGs mediebyrånettverk Mediabrands.

- Vi gjør litt om på strukturen. Nå ligger vi ikke lenger under McCannWorldgroup, men Mediabrands som er mediebyrånettverket i IPG og skal være med på å bygge opp Mediabrands-merkevaren i Norden, sier Børre Sunde, administrerende direktør i Mediabrands Norway og IUM. 

For som et ledd i en større internasjonal konsolidering og en tydeliggjøring av tjenestetilbudet i Norge, har Interpublic Group of Companies (IPG) etablert byrånettverket Mediabrands Norway.

- Etableringen av en klar nettverksstruktur med tydelige merkenavn synliggjør vår samlede kompetanse på tvers av fagdisipliner. Vårt tjenestetilbud fremstår dermed enda tydeligere i det norske kommunikasjonsmarkedet. Vi tilrettelegger for alt fra full one-stop shopping til «boutique shopping» fra de enkelte enhetene. Alle kunder uansett størrelse og ambisjoner skal finne sin plass hos oss, sier han. 

IPG er et av de store, globale  kommunikasjonsselskapene sammen med gigantene WPP, Omnicom og Publicis. Interpublic er det fjerde og minste av de fire store kommunikasjonsgigantene. Også Dentsu som eier Carat rager der oppe.

I IPG jobber det i dag mer enn 50.000 ansatte i mer enn 100 selskaper, inkludert noen av verdens mest kjente merkenavn i kommunikasjonsindustrien. Her er Mediabrands IPGs mediebyråenhet, som består av 16 selskaper, med mer enn 8.500 ansatte, fordelt på 130 markeder.

- Samtidig er dette et ledd i en harmonisering av den globale selskapsstrukturen, som gir IPG større fleksibilitet og bedre dynamikk på tvers av markeder, sier han. 

Sjefene for de øvrige selskapene til Mediabrands i Norge er Bjørn-Eirik Hervik i mediebyrået BPN, Henrik Alfheim i Marvelous, Andreas Hautau i Cadreon, Erik Thorsen i Reprise Media og Thomas Svensen i Insight. 

Totalt jobber det 47 ansatte i selskapet, fordelt på seks ulike enheter. Mediabrands forventer ytterligere vekst i 2017 og flere fagspesialister er på vei inn