Drone Traffic Controller (dronesjåfør), Private Data Detective (personligdata-detektiv) og Culture Catalysator (kulturkatalysator) er bare noen av de hotteste jobbtitlene neste år. Titlene har dukket opp som en følge av den digitale utviklingen og endringene i arbeidsmarkedet, mener konsulenthuset Hammer & Hanborg. 

- Den teknologiske utviklingen innebærer både muligheter og utfordringer for virksomheter og individer. Dette er også bare begynnelsen på hva som venter oss i fremtiden. Tidligere NES-undersøkelser gjennomført av Hammer & Hanborg har vist oss at jobbtitlene som spås for fremtiden, har blitt virkelige, sier Marie Nord i Hammer & Hanborg.

- Fantes ikke for ti år siden
Hammer & Hanborg har sammenstilt de ti hotteste jobbtitlene for 2017. Resultatene er hentet fra Nordic Executive Survey, hvor nesten tusen nordiske ledere har svart på spørsmålet om hvilke stillinger som vil dukke opp i løpet av de neste fem til ti årene. 

- Mange av titlene som dukker opp, kan virke rare i dag. Men husk at vi for ikke så lenge siden lo godt da tittelen Sosiale medier-sjef ble spådd som en fremtidstittel. Denne tittelen fantes ikke for 10 år siden, men er i dag helt vanlig i de fleste bedrifter. Jeg synes det er ekstra moro at vårt nettverk er gode på å se inn i fremtiden, sier Nord.

- Vi er nødt til å organisere oss annerledes, jobbe på nye måter og ta grep om endringen snarere enn å forsøke å hindre den.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Futurist: Anne Boysen er futurist og gründer av konsulentselskapet After the Millenials. Foto: Privat

- Mer stueren yrkestittel enn for 15 år siden
- Det var på tide, Norge! Det er ikke mange år siden folk lo og trodde jeg brukte tiden på å kikke inn i krystallkuler. Men futurist – ja, det er faktisk både et akademisk studium og profesjonell tittel. Grunnen til at futurister er så etterspurt for tiden er nok at endringstakten går så fort at tradisjonelle framskrivninger ikke lenger holder, sier Anne Boysen til Kampanje.

Hun har jobbet som futurist i USA i en årrekke, og forteller at yrkesgruppen jobber med drivkrefter, fremtidsscenarier og å oppdage «disruptiv»endring i større systemer.

- Kan framstå som useriøs
Boysen forteller at hun flere ganger har møtt skepsis til yrket sitt. 

- Jeg har definitivt merket at min yrkestittel har blitt mer stueren siden jeg startet for 15 år siden, ikke alle er like begeistret for denne tittelen. Når folk ikke forstår hva vi faktisk gjør kan tittelen framstå som useriøs eller pretensiøs. I amerikansk og britisk media har jeg blitt kalt selverklært futurist og hun kaller seg futurist selv om jeg faktisk har en mastergrad i det!

På grunn av skepsisen har Boysen ofte brukt titler som rådgiver, speaker eller researcher.

- Et viktig grunnprinsipp i fremtidsforskning er at det er umulig å spå. Vi har ofte en ganske god magefølelse av hvordan ulike endringer kommer til å utvikle seg, men vi må være forsiktige med alt som smaker av spådommer. Det er det nok mange profesjoner som bør.

- Kreves teknologisk kyndige ledere
- Hvilke yrkestitler tror du blir viktigst neste år?

- Nesten alle STEM relaterte yrker, eller yrker fundert i vitenskap, teknologi, ingeniøryrker og matematikk kommer fortsatt til å være i stor etterspørsel i året som kommer. Vi er på full vei inn i en hel-digitalisert framtid hvor maskiner snakker med andre maskiner og det meste av det vi foretar oss foregår via digitale systemer. Dette skaper store utfordringer, særlig med hensyn til datasikkerhet og dataintegritet. Vi er ikke i nærheten av å ha den infrastrukturen som er nødvendig, så det kreves teknologisk kyndige folk innen politikk og ledelse også.

Hun utdyper:

- Forretningsdrift kommer til å flytte flere ressurser inn på å høste, forstå og analysere data. Ikke minst kommer vi til å trenge dyktige folk til å ”ære maskiner å lære. Det skjer også mye innen bioteknologi og grønn teknologi som vil bli nødvendig innen medisin og fremtidig forsyning av vann, elektrisitet og mat.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Lo godt: - Mange av titlene som dukker opp, kan virke rare i dag. Men husk at vi for ikke så lenge siden lo godt da tittelen Sosiale medier-sjef ble spådd som en fremtidstittel, sier Marie Nord.

De hotteste jobbtitlene for 2017 og årene som følger er ifølge Hammer & Hanborg:

Organisation Flexibility Manager
I en tid som krever en fleksibel tilnærming – hvor virksomheter stadig er nødt til å tilpasse seg omverdenen – vil denne rollen sikre at organisasjonen er rustet, fleksibel og ikke stagnerer.

Personal Teacher
Personal Trainer er for kroppen. Nå kommer læreren som trener toppen! Etterutdanning blir stadig viktigere, og denne rollen er eksperten som bidrar til personlig utdanning og utvikling.

Self-leader
Mellomlederne blir stadig færre, og vi trenger i større grad å lede oss selv. Selvledelse, som det heter, vil vi se mer og mer av.

Self-management Consultant
Mange har behov for å utvikle sitt selvlederskap. Denne rollen veileder og trener enkeltpersoner med utgangspunkt egne styrker og kompetanser i det som vil bli talentenes tid.

Futorologist
Suksess ligger i å kunne se inn i framtiden. Endringer i kundens eller brukerens adferd, trender og den teknologiske utviklingen er tre hovedområder denne rollen vil ha oversikt over for å kunne gi råd om riktig retning.

AI coach
Din helt egen coach, med artificial intelligence gjør at hverdagen blir enklere. Hva med å for eksempel teste en AI som gir deg en kritikk av bildene dine? Eller en som lærer deg språk i rekordfart? Kanskje det blir en AI-coach som er menneskets beste venn som noen tiår?

Private Data Detective
Noen benytter det samme passordet til alt, andre kobler seg ikke opp på åpne nettverk. De fleste tenker ikke over sin digitale tilstedeværelse i det hele tatt. Denne rollen er en god miks av vaskehjelp, politi og advokat i en digital verden der vi ikke vet hvilke spor vi egentlig etterlater oss.

Personal Mental Trainer
En PMT hjelper oss til å komme tilbake til oss selv midt oppi den digitale transformasjonen. Dette er eksperten på hvordan vi skal ha rett tankesett og hvordan vi skal mobilisere oss for å oppnå mål og mening. 

Drone Traffic Controller
Dronen blir fremtidens butler som forsyner oss med det vi trenger, når vi trenger det. Når luften fylles opp med små, raske fartøy blir denne rollen avgjørende for å holde orden i trafikken.

Team Facilitator
Mellomsjefenes tid er forbi, og man er nødt til å lede seg selv, men jobbe sammen i ulike settinger. Å fasilitere prosesser og skape forutsetninger for effektive samarbeid vil bli en mer attraktiv kompetanse fremover.

Culture Catalysator                                                                 Alt og alle endres hurtig. Å ha visjoner og felles kultur blir viktigere og viktigere. Denne rollen kan også kjennes igjen som den tidligere HR-sjefen.