Pål Bjerketvedt er ansatt som ny generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF). 56-åringen sier han har en grunnleggende holdning om at idretten må bli mer åpen.

Onsdag gikk Per-Mathias Høgmo av som sjef for A-landslaget. Ett døgn senere blir Kjetil Siems erstatter som generalsekretær presentert.

- Ja, det er litt spesielt, men jeg vil også si at det er en litt tilfeldig timing. Jeg vil legge til at jeg synes det er bra at den saken rundt landslagssjefen er avgjort og ryddet opp i. Ansettelsen av meg er noe helt annet og ikke har noen sammenheng med landslagssjefen, sier 56 år gamle Bjerketvedt til NTB.

Fotballpresident Terje Svendsen sier følgende om ansettelsen i en pressemelding:

- Jeg er stolt og glad over at vi i dag kan presentere ny generalsekretær i NFF. Pål har lang ledererfaring med et hjerte i fotballen som aktiv spiller i Sprint-Jeløy og som trener i barne- og ungdomsfotballen. Han representerer den fornyelse vi ønsker uten bindinger i noen deler av organisasjonen. Hans gode kommunikative evner blir viktig i utviklingen av NFF som en åpen og transparent organisasjon.

Åpenhetsdebatten har vært et sentralt tema både i fotballen og i norsk idrett det meste av det siste året. Den ferske generalsekretæren i fotballforbundet er opptatt av problematikken.

- Åpenhetsdebatten er stor og omfattende. Min grunnleggende holdning er at det må bli mer åpenhet innen idretten, men åpenhet er noe mer enn å legge fram reiseregninger. Det gjelder hele måten man driver organisasjonen på. Ikke minst er det slik at åpenhet må starte i selve organisasjonen og ikke slik man velger å presentere et budskap utad. Det gjelder å skape en åpen, inkluderende og transparent organisasjon, for da får du også åpenhet utad, mener Bjerketvedt.

Pål Bjerketvedt sier til NTB at han ikke er ansatt i fotballforbundet på grunn av en omfattende fotballbakgrunn, selv om han har 275 kamper for Sprint-Jeløy.

- Jeg oppfatter at grunnen til at de ønsker mine kvalifikasjoner og min erfaring er nettopp for å jobbe med organisasjonen totalt sett. Jeg skal se på struktur, beslutningsrutiner og hvordan hele organisasjonen er satt sammen. På den måten kan jeg være med å skape en ny åpenhetskultur, framhever Bjerketvedt til NTB.

- Det gjelder å skape en mer transparent organisasjonen og jobbe på en litt annen måte enn man kanskje gjør i dag. Samtidig vil jeg påpeke at jeg må lære meg å kjenne organisasjonen bedre før jeg kan komme med en programerklæring. Det har jeg ikke tenkt å gjøre før utpå vinteren, legger han til.