Saken er blitt oppdatert.

At toppsjefen i Get, Gunnar Evensen, har tjent gode penger oppgjennom årene er en kjent sak, men nå drypper det også ganske kraftig på resten av ledelsen i tv- og internettleverandøren som i fjor høst ble kjøpt opp av danske TDC.

Samlet så har nemlig de åtte mest sentrale Get-lederne, Gunnar Evensen, Sondre Aarestad, Dan Gunnar Råmunddal, Kjell Aage Hammer, Øyvind Husby, Mark Irvin, Marius Spiten-Nysæter og Torbjørn Aamodt, fått betalt ut store summer etter at den danske telegiganten kom inn på eiersiden.

De ferske tallene fra Skatteetaten viser at de åtte lederne samlet henter ut rundt 250 millioner kroner etter fjorårets tv-kjøp. De samme Get-toppene har ifølge Skatteetatens tall en formuesside på 270 millioner kroner.

Tidligere har det vært spekulert i at de åtte Get-lederne kom til å dele så mye som 1,1 milliarder kroner og med toppsjefen Gunnar Evensen som den med det største vinnerloddet.

400 mill. til Evensen
Ifølge opplysninger Kapital tidligere har gjengitt så satt administrerende direktør Gunnar Evensen i Get med en aksjepost på 4,5 prosent i Gets øverste morselskap Seema SARL i Luxembourg. Det var før TDC kjøpte selskapet. Kapital mente Evensen kunne komme til å «cashe ut» opp mot 300 millioner kroner på hans post dersom prisen endte i området 11-13 milliarder kroner.

Les også: - Get-sjefen god for 300 mill

På skattelistene i dag kommer det frem at toppsjefen Gunnar Evensen ikke har realisert sine verdier, men lagt utbetalingen på rundt 400 millioner kroner i sitt eget aksjeselskap Møsbu.

Totalt er det dermed snakk om i hvert fall 700 millioner kroner som Get-sjefene nå har fått til fordeling og kanskje så mye som én milliard kroner dersom en tar for høyde for at flere av lederne har reinvestert penger i aksjer i TDC eller lagt deler av gevinsten i egne investeringsselskaper.

Artikkelen fortsetter under bildet

- Denne gangen gikk det bra:

Direktør for samfunnskontakt i Get, Øyvind Husby, er en av dem som nå har fått betalt for jobben med å bygge opp Get som et stort digitalt tv- og bredbåndsselskap. - Denne gangen gikk det bra, sier han om investeringsprogrammet han tok del i.

- En fantastisk reise
En av dem  som casher ut er kommunikasjonsdirektør Øyvind Husby som i skatteoppgjøret for 2014 står oppført med en skattbar inntekt på 42,6 millioner kroner.  Husby har jobbet en årrekke i Get og vært med på flere av de store transaksjonene som har fulgt selskapet som tilbyr tv- og internett til boliger i Oslo. Husby har også en høy formue på hele 43,7 millioner kroner.

- Jeg har vært privilegert som sammen gode kollegaer har fått være med på en fantastisk reise i Get i over 16 år.  Gjennom denne perioden har selskapet blitt solgt flere ganger, og nøkkelpersoner i selskapet har hatt en forpliktelse til å investere sammen med eierne. Slike investeringer er alltid forbundet med stor risiko. Av og til går det bra, men av og til går det også dårlig og sparepengene går tapt. Denne gangen gikk det bra, sier han.

- Inntektsnivået i Get pleier ikke å ligge på over 40 millioner i året med andre ord?

- Nei, dette var helt spesielt og knyttet til investeringer som ble gjort ved forrige eierskifte. Det er disse verdiene som nå er blitt realisert, sier Husby.

Kjøpte seg inn i 2007
Det var i 2007 at Gunnar Evensen, Øyvind Husby og resten av Get-lederne fikk muligheten til å investere i selskapet sammen  med de nye eierne, de to investeringsfondene Quadrangle Capital Partners II og Goldman Sachs Capital Partners som kjøpte Get for 5,8 milliarder kroner i 2007.

Syv år senere solgte de samme fondene selskapet for 13,8 milliarder kroner til TDC.

- Får Get-ledelsen nye muligheter til å kjøpe aksjer i selskapet dere jobber i?

- Nøkkelpersoner i ledelsen har investert i et aksjebasert insentivprogram, sier han og viser til børsmeldingen fra TDC.

- Jeg har det jeg trenger
Ifølge en børsmelding fra det danske teleselskapet åpnes det for at ledelsen ved det som i dag er blitt norske TDC åpner for et nytt, aksjebasert incentivprogram.  I meldingen heter det at «formålet med incentivprogrammet er å gi lederne et incitament til å levere verdiskapning i TDCs norske virksomhet og i overensstemmelse med management planen avtalt på tidspunktet for kjøpet av Get».

- Hva skal du bruke pengene på?

- Jeg har ingen planer for det. Jeg har det jeg trenger så dette endrer ikke så mye, sier Husby.

Her ser du listen over de sentrale Get-lederne som har fått oppgjør for sine aksjer i holdingselskapet bak Get:

Navn Stilling Inntekt Formue
Sondre Aarestad Viseadm. direktør 44.464.454 44.270.717
Dag Gunnar Råmunddal Teknologidirektør 44.430.816 36.099.115
Kjell Aage Hammer Investeringsdirektør 43.926.882 48.345.558
Øyvind Husby Kommunikasjonsdirektør 42.623.253 43.377.506
Mark Irvin Finansdirektør 35.710.522 32.914.059
Marius Spiten-Nysæter Salgsdirektør 19.514.373 16.159.761
Gunnar Evensen Adm. direktør 11.982.129 47.610.104
Torbjørn Aamodt Produktdirektør 5.075.051 1.378.188

Kampanje gjør oppmerksom på følgende:
Det er viktig å huske på at skattbar inntekt ikke er det samme som reell inntekt. Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)

Formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, eiendom, bil. etc. Gjeld er fradrag på denne posten.