Scott Engebrigtsen er ansatt som ny kommunikasjonsdirektør i Telenor Broadcast. Han har hatt Telenor som arbeidsplass i ti år og før stillingsbyttet var han rådgiver for Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas.

- Jeg går inn i denne stillingen fordi Broadcast er et veldig spennende selskap og jeg syntes det virket som en spennende utfordring. Frem til nå har jeg hatt ulike stillinger innen konsernkommunikasjon. Dette var en fin mulighet å få prøvd meg på utfordringer i en av våre operative enheter, sier Engebrigtsen til Kampanje.

- Hva blir annerledes i den nye jobben kontra den gamle?

- Det er forskjell på kommunikasjonsarbeid i et konsern og i en operativ virksomhet. Den nye jobben har konkrete problemstillinger knyttet til én del av virksomheten. Jeg vil nok komme tettere på produktutvikling og innovasjon.

Vil gjøre Broadcast mer synlig
Telenor Broadcast er Telenors divisjon for distribusjon av tv-signaler på de ulike plattformer, og består av de tre enhetene Canal Digital, Norkring og Telenor Satelite Broadcasting.

- Jeg kommer nok til å lære mye om en del av vår virksomhet som jeg ikke har jobbet så mye med tidligere. Broadcast er et stort selskap, men det er nok mobilvirksomhetene som totalt sett får mest oppmerksomhet. Det kan bli spennende å se på hvordan vi kan gjøre Telenor Broadcast mer tydelig, sier han.

- For hvordan skal du få til det?

- Det er jo mye spennende som skjer, blant annet skjer det mye bra innovasjon i enhetene, så med flinke folk på laget, er jeg sikker på at det skal gå bra.

- Ingen problemer med å finne utfordringer
Sommerferien er unnagjort for kommunikasjonsdirektøren, nå har han startet oppkjøring for en travel høst på Fornebu.

- Hvilke utfordringer vil bli viktige denne høsten?

- Vel, blant annet er det mye endringer i folks tv-bruk. Blant spørsmålene her er hvordan tilby tv-tjenester til en kundemasse som konsumerer tv på en ny måte. Også utnyttelsen av satellitten Thor 7 og digitaliseringen av radio er eksempler på viktige saker fremover . Så det er ikke problemer med å finne utfordringer…

Jørgen Thaule hadde stillingen før Engebrigtsen, og Thaule har sluttet i Telenor. Det har ikke lyktes Kampanje å komme i kontakt med Thaule for en kommentar.