UTSOLGT: Masterclass: Journey Mapping med Marc Stickdorn

05.05.2022 09:00 - 15:30
}
Program
Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

Om

Masterclassen er nå utsolgt! Ønsker du å sette deg på venteliste? Send en epost til event@kampanje.com

Velkommen til Masterclass i Journey Mapping med Marc Stickdorn på Grand Hotel 5. mai!


Marc Stickdorn er en nestor innen tjenestedesign, og har gjennom forskning, forfatterskap og konsulentvirksomhet vært en primus motor i designdisiplinens utvikling de siste årene. Marc er en svært ettertraktet foredragsholder på internasjonale scener.

I denne masterclassen vil han snakke om Journey Mapping – fra kartlegging av kundeopplevelser til kundereiser som et styringsverktøy for organisasjoner.

Det er ikke uvanlig at organisasjoner i dag kjører titalls eller hundrevis av agile prosjekter som påvirker brukere, kunder, ansatte eller borgere sine daglige opplevelser. Det er ofte bare et fåtall av prosjektene som er innovasjon- eller designprosjekter - mange av de er organisasjonsendringer, IT-oppdateringer, implementering av GDPR osv. Slike prosjekter påvirker kundeopplevelsen, men de er sjelden koordinert. Organisasjoner har utfordringer med å koordinere flere agile team og forutse hvordan prosjektene påvirker kunde- og brukeropplevelse.

I denne masterclassen vil du lære hvordan du kan bruke kundereiser til noe mer enn workshops og prosjekter; et visuelt styringsverktøy og et organisatorisk informasjonssystem. Ved å ta i bruk kundereiser på denne måten kan organisasjoner zoome til ulike nivåer av kundeopplevelsen - helt fra detaljene i et kritisk kontaktpunkt til et overordnet blikk som viser helhetsbildet.

Læringspunkter:
  • Utvid verktøykassen din og lær mer om hvorfor kundereiser er mye mer enn en workshopaktivitet
  • Hvordan bruke kundereiser som et styringsverktøy i egen organisasjon
  • Hvordan gjøre virksomheten din mer kundeorientert og jobbe på tvers av siloer og avdelinger
  • Hvordan finne riktig zoomnivå, og veksle mellom detaljfokus og helhetsbildet

Vil du lære mer? 
Dagen før masterclassen arrangerer vi en heldagskonferanse om kundeopplevelser på Hotel Continental. Les mer om "Kundeopplevelsesdagen 2022" her! 

Meld deg på konferansen 4.5 og masterclassen 5.5 for 7.500,- til sammen. Ta kontakt med event@kampanje.com for påmelding til rabattert pris.

Spørsmål? Send en e-post til event@kampanje.com.

Masterclassen gjennomføres på Grand Hotel med maks 50 deltakere.

Program
Torsdag 05.05.2022

08:30 - 09:00

Registrering og frokost

09:00 - 12:00

Masterclass med Marc Stickdorn

Marc Stickdorn, Co-Founder and CEO, More than Metrics
11:00 - 12:00

Lunsj i Palmen

13:00 - 15:30

Masterclass med Marc Stickdorn

Marc Stickdorn, Co-Founder and CEO, More than Metrics

Sponsorer

Foredragsholdere

Marc Stickdorn
Co-Founder and CEO, More than Metrics

Arrangører

UTSOLGT: Masterclass: Journey Mapping med Marc Stickdorn