UTSOLGT: Kundeopplevelsesdagen 2022

04.05.2022 09:00 - 16:00
}
Program
Hotel Continental, Stortingsgata 24, Oslo

Om

Konferansen er nå utsolgt! Ønsker du å sette deg på venteliste? Send en epost til event@kampanje.com

Velkommen til "Kundeopplevelsesdagen" på Hotel Continental 4. mai!

Hvordan lage fantastiske kundeopplevelser og kundereiser er det alle tjenester og merkevarer jobber for å få til. Det å forstå hva som fører til en god eller dårlig opplevelse er blitt alfa omega for både nye og etablerte selskaper.

Det er vår store glede å kunne introdusere Marc Stickdorn som keynote speaker når vi nå arrangerer Kundeopplevelsesdagen for første gang. Marc er en nestor innen tjenestedesign, og har gjennom forskning, forfatterskap og konsulentvirksomhet vært en primus motor i designdisiplinens utvikling de siste årene. Marc er en svært ettertraktet foredragsholder på internasjonale scener.

Vi har også fått med oss Michael Barber som keynote, en prisvinnende markedssjef og kreativ som alltid tar scenen med storm. 

I tillegg til Marc Stickdorn og Michael Barber kommer flere erfarne foredragsholdere for å dele sin kunnskap, og det blir flere caser fra bransjen innenfor følgende 3 hovedtemaer:

  1. Kundeopplevelse og makroperspektivet
  2. Innovasjon og digital produktutvikling
  3. Helhetlige opplevelser og merkevarer

Til å lede oss gjennom dagen har vi Ann-Kristin Hansen i Antidiffer og Hans Huseklepp fra Forte Digital, som har jobbet med kundeopplevelser i snart en mannsalder.

Du vil blant annet lære dette:

  • Hvordan kan man jobbe strukturert med kundeopplevelse og kundereiser i store organisasjoner – hvilke verktøy finner og hvordan bruke de?
  • Hvordan begeistre kundene gjennom gode kundereiser?
  • Hvordan gå fra antagelser til innsikt og data?
  • Hvordan kombinere kvalitative og kvantitative metoder i tjeneste- og produktutvikling?
  • Hvordan gjøre organisasjons- og beslutningsprosesser mer kundeorienterte?
  • Hvordan gi ledere mulighet til å følge prosjekter på et aggregert nivå for å sikre virksomhetens strategiske mål?


Vil du lære mer?
I forlengelse av konferansen arrangerer vi en masterclass i Journey Mapping med Marc Stickdorn 5. mai på Grand Hotel. Les mer om denne masterclassen her!

Meld deg på konferansen 4.5 og masterclassen 5.5 for 7.500,- til sammen. Ta kontakt med event@kampanje.com for påmelding til rabattert pris.

Spørsmål? Send en e-post til event@kampanje.com.

Konferansen er nå utsolgt! Ønsker du å sette deg på venteliste? Send en epost til event@kampanje.com

Program
Onsdag 04.05.2022

08:15 - 09:00

Registering og frokost

09:00 - 09:10

Velkommen til Kundeopplevelsesdagen 2022!

Ann-Kristin Hansen, Partner, Kvesst
Hans Alexander Huseklepp, CXO og partner, Forte Digital
09:10 - 09:45

Les mer Keynote: "Journey Map Ops: Sustainably embedding service design in organizations"

Marc Stickdorn, Co-Founder and CEO, More than Metrics
Service design established itself as a now wide-spread approach to innovate services – or more generally to innovate experiences of users, customers, employees, and citizens. In his talk, Marc briefly describes service design for those new to it, outlines different use cases for Journey Maps in organizations, and introduces Journey Map Ops, a user-centred management system for agile organizations. This management approach allows organizations to monitor experience KPIs on various zoom levels of journey maps, to identify user and employee pain points, and to coordinate all projects impacting customer and employee experience across organisational silos.
09:45 - 10:05

Les mer "Når kunden styrer showet"

Karine Storaker Braaten, Innovasjonssjef, OBOS
Gode kundeopplevelser og begreper som «Kunden har alltid rett» har vært diskutert i kundeservice og markedsføring siden begynnelsen av 1900-tallet. Så hvorfor er det relevant å snakke om kundeopplevelser i 2022? I dette foredraget skal vi snakke om hvorfor kundeopplevelser fortsatt er spennende i 2022 og hva som skjer når kundeopplevelse ikke bare er viktig i markedsføring og tjenesteutvikling, men når det blir førende for virksomhetsstrategi- og organisering.
10:05 - 10:25

Les mer "Floke: Fra innsikt til svar på de store samfunnsutfordringene"

Mads Bruun Høy, Business Director / Founding Partner, Æra Strategic Innovation
Samfunnsutfordringer er som floker og kan ikke løses ved at enkeltaktører drar i én ende alene. Utfordringene krever en strukturert tilnærming og må arbeides med gjennom samarbeid på tvers av sektorer og verdikjeder. Floke er et verktøy for å gjøre nettopp dette og finner nye svar for en mer bærekraftig fremtid. Æra Strategic Innovation holder nå på med sitt 11. Floke-prosjekt. Prosjektene har så langt handlet om bærekraft i byggnæringen, plast-problematikk, ungt utenforskap og bærekraftig mat. For å skape systemisk endring og et mer bærekraftig samfunn er dyp innsikt og langsiktige samarbeid en viktig nøkkel til suksess. Æra vil i dette foredraget dele erfaringer med å jobbe med ny innsikt og innovasjon i samarbeid på tvers av verdikjeder.
10:25 - 10:45

Les mer "Bærekraft, business og begeistring"

Christian Søgaard, Partner & CEO, NoA Consulting
Alle virksomheter har bærekraft og vekst høyt på agendaen. Men hvordan lykkes med å skape en mer bærekraftig fremtid, og samtidig ivareta ambisiøse forretningsmessige vekstmål? NoA Consulting har intervjuet 30 toppledere i Skandinaviske virksomheter om hvordan de jobber med bærekraft og vekst, og deler her både funn, refleksjon om inspirerende eksempler.
10:45 - 11:05

"Hvordan lykkes med å skape gode kundeopplevelser?"

Michael Legendre, Byråleder, Merkle
11:05 - 11:30

Pause

11:30 - 11:50

Les mer "Automatisert selvtillit til gründere"

Ingrid Kvaal, CXO, Folio
Kan en liten gjeng digitale produktutviklere skape noe som gjør at flere norske småbedrifter lykkes? I Folio er det det vi prøver på. Vi synes at flere burde kunne leve av det de er gode på, så vi bygger en tjeneste som lar deg starte opp og styre økonomien i et lite selskap, spesielt designet for alle som ikke ble født med regnskapshode. Vi bruker design og teknologi til å automatisere bort det som er tidkrevende og kjedelig, og til å gjøre det skumle enkelt. På veien lærer vi litt av hvert om hvordan mennesker møter teknologi, og om hvordan det er å stå midt mellom to tradisjonstunge bransjer og bygge noe nytt fra bunnen.
11:50 - 12:10

Les mer "Kundesentrisk og datadrevet produktutvikling - Innsiktstjenestene i Trumf-appen"

Marie Hagerup Sæther, Produkteier Trumf Konsept, NorgesGruppen
Trumf har lansert to innsiktstjenester i Trumf-appen: kosthold- og klimainnsikt. De vil fortelle om hvordan de med kunden i førersetet, har koblet komplekse datamengder for å utvikle tjenester som vinner kunden.
12:10 - 12:30

Les mer “Fra hypotese til suksess – hvordan Gyldendal bygget et nytt produkt på brukernes premisser”

Kine Lauritzen Maarud, Produktsjef, Gyldendal Akademisk
Caroline Evjenth Kolbeinsen, Strategisk rådgiver, Forte Digital
Gyldendal Akademisk snur utvikling og produksjon av læringsmateriell til å bli mer kundesentrisk, fleksibelt og dynamisk. Innsikt og kunnskap endrer seg raskere enn en bok kan komme ut av trykken. Studentene stiller andre krav til læringssituasjonen, og ved hjelp av Riktig bygger vi en plattform som setter oss i stand til å møte dette behovet.
12:30 - 13:20

Lunsj

13:20 - 13:50

Les mer Keynote: "Bloody Hell! The Convergence of Customer Experience, the Future, and my British Mum"

Michael Barber, Marketing Strategist
Look at all the research you’re encountering around you. Whether it’s coming from your own sources of customer feedback or third-party research firms, there is one thing that customers care about and that is their experience. And too often than not, we are failing to meet our customers’ basic expectations. Perhaps even worse, we continue to look at new channels and platforms as bright shiny objects that we layer onto already terrible experiences. We often also forget that every time an organization delivers a superior experience, customers expect that experience or better. Enter Georgina Jane Barber, aka my Mum. There are three things you should know about my Mum: 1) She is a brash British woman, 2) she believes she is always right, and 3) if she isn’t happy about something, then the world knows about it. It’s for all of these reasons that over the last 35 years she has provided many of the greatest lessons us marketers, designers, and strategists can use each and every day within our organizations.
13:50 - 14:10

Les mer "Hvorfor skape forventninger til noe du ikke kan levere på?"

Ben Christensen, Strategist & Partner, AntiDiffer
Merkevarebygging handler i stor grad om å skape forventninger og assosiasjoner. Årlig benytter norske merkevarer flere milliarder kroner for å opprettholde eller styrke sine markedsposisjoner ved hjelp av markedsføring. Spørsmålet jeg vil stille er om de evner å skape de riktige forventingene og assosiasjonene, og ikke minst om de evner å levere på dette gjennom den kundeopplevelsen de tilbyr.
14:10 - 14:30

Les mer "Hvordan takle millioner av produktvariasjoner, og en bransje i endring?"

Marianne Otterdahl Møller, VP Marketing, Flokk
Med salg i over 80 land og 189 produktfamilier der alle møbler kan personaliseres etter kundens smak og behov, måtte Flokk finne en smart måte å vise frem produktutvalget og tilrettelegge for e-handel. Med mål om å nå nye målgrupper, være til stede der kundene ønsker å møte oss, og sikre intern effektivitet, var kontroll på produktdata første prioritet. Marianne snakker om hvordan Flokk nå møter den digitale transformasjonen av møbelbransjen med nye verktøy for personalisering, visualisering og bestilling.
14:30 - 14:55

Pause

14:55 - 15:15

Les mer "Create, Launch, Engage"

Anders Waage, Head of Creative Marketing Services Northern Europe, Designit
Niklas Skovholt Mortensen, Managing Director, Designit
From innovation to implementation - A holistic approach to customer experience.
15:15 - 15:35

Les mer "Kundeopplevelse og sirkulære forretningsmodeller"

Eirik Langås, Partner og gründer , Æra Strategic Innovation
På(fyll) er en ny sirkulær tjeneste for hverdagsprodukter. Ambisjonen er å gjøre det lett å leve avfallsfritt. Tjenesten skal gjøre hverdagen enklere, ryddigere og mer miljøvennlig for folk flest. I dette foredraget vil du lære om hvordan et tverrfaglig team har jobbet for å skape en kundeopplevelse som muliggjør en sirkulær tjeneste. På(fyll) er utarbeidet i samarbeid mellom Orkla Home & Personal Care, Bakken & Bæck og Æra Strategic Innovation og vil lanseres Q1 2022. Foredraget på kundeopplevelsesdagen er med andre ord premieren for en tjeneste med stort potensiale og som vil gjøre en reell forskjell for hvordan vi kjøper og bruker varer fremover.
15:35 - 15:45

Oppsummering av dagen

Ann-Kristin Hansen, Partner, Kvesst
Hans Alexander Huseklepp, CXO og partner, Forte Digital

Hovedsponsor

Sponsorer

Foredragsholdere

Hans Alexander Huseklepp
CXO og partner, Forte Digital
Ann-Kristin Hansen
Partner, Kvesst
Eirik Langås
Partner og gründer , Æra Strategic Innovation
Niklas Skovholt Mortensen
Managing Director, Designit
Anders Waage
Head of Creative Marketing Services Northern Europe, Designit
Marianne Otterdahl Møller
VP Marketing, Flokk
Ben Christensen
Strategist & Partner, AntiDiffer
Michael Barber
Marketing Strategist,
Caroline Evjenth Kolbeinsen
Strategisk rådgiver, Forte Digital
Kine Lauritzen Maarud
Produktsjef, Gyldendal Akademisk
Marie Hagerup Sæther
Produkteier Trumf Konsept, NorgesGruppen
Ingrid Kvaal
CXO, Folio
Michael Legendre
Byråleder, Merkle
Christian Søgaard
Partner & CEO, NoA Consulting
Mads Bruun Høy
Business Director / Founding Partner, Æra Strategic Innovation
Karine Storaker Braaten
Innovasjonssjef, OBOS
Marc Stickdorn
Co-Founder and CEO, More than Metrics

Arrangører

UTSOLGT: Kundeopplevelsesdagen 2022