Content-brunsj 2019

10.09.2019 08:30
Vika Kino, Ruseløkkveien 14, Oslo

Om

Alle trenger påfyll.
Påfyll av mer kaffe, av mat, av ny energi. Men vi trenger også påfyll av kunnskap, inspirasjon og ny motivasjon. Kanskje også påfyll av nysgjerrighet?

I denne bransjen blir du aldri utlært. Her er vi alle sultne. Det er derfor det er gøy. Vi vil alltid vite mer, lære mer, kunne mer. Selvfølgelig vil vi det. Vi vil bli bedre, og vi vil at folkene vi jobber med skal bli bedre. Vi vil ha flinkere kollegaer, sjefer, leverandører, kunder og samarbeidspartnere. Vi er sultne på bedre prosesser og på bedre resultater.

Derfor inviterer vi til Content-brunsj – en halv dag med påfyll for både kropp og sinn i Vika Kino. Bli med og bli litt bedre i jobben din!

Spørsmål? Send en e-post til event@kampanje.com.
"Seminaret ga god inspirasjon og motivasjon til videre arbeid med content, for en som jobber helt alene med dette."
- Deltaker på Content-brunsj i april

Program
Tirsdag 10.09.2019

08:30 - 09:00

Registrering og frokost

09:00 - 09:05

Velkommen

09:05 - 09:25

Les mer Fersk undersøkelse: Derfor satser vi på innholdsmarkedsføring

Øyvind Vederhus, Administrerende direktør, Redink
Vi har spurt markedsførere om deres syn på content som virkemiddel i arbeidet med å bygge sterke merkevarer og skape salg. Er kreativitet viktigere enn relevans? Skal innhold selge? Hvor viktig er avsenderidentitet? Og hva blir byråets rolle fremover, når flere bygger opp inhouse contentmiljøer?
09:25 - 09:45

Les mer Bygger gode ledere med godt innhold

Sverre S. Hov, Leder for kommunikasjon, organisasjon og utvikling, Lederne
Arbeidstakerorganisasjonen Lederne har i mange år satset på godt innhold for å nå ut med sine budskap om ledelse. De viktigste målene er medlemsrekruttering, å spre kunnskap om det organisasjonen har definert som god ledelse og bidra til å bygge gode norske ledere, trygge ansatte og solide virksomheter. I dette foredraget forteller Sverre S. Hov om det kontinuerlige arbeidet for synlighet og relevans.
09:45 - 10:05

Kunder eller byråer - hvem har skylda for dårlig innhold?

Christine Calvert, Tekstdoktor
10:05 - 10:25

Pause

10:25 - 10:55

Slik blir du attraktiv – blant de som er aller mest ettertraktet

Katrine Øyvåg, Innholdsrådgiver og fagansvarlig CRM og employer branding, Redink
Trude Hole, Kommunikasjonsdirektør, Bouvet
10:55 - 11:15

Les mer Conversation Starter - Finding your Voice on Messenger

Josefine Billström, Creative Strategist, Facebook Creative Shop
Creative opportunities in Messenger. We often get asked, «What should we build for Messenger?» We'll answer that question by looking at the role of messaging in creative ideas as well as share some strategies, frameworks and creative trends you can apply to your work.
11:15 - 11:45

Hvordan måle effekt på content marketing?

Lise Tangen Hansen, Head of Client & Services, Penetrace
11:45 - 11:55

Oppsummering og avslutning

Sponsorer

Foredragsholdere

Sverre S. Hov
Leder for kommunikasjon, organisasjon og utvikling, Lederne
Øyvind Vederhus
Administrerende direktør, Redink
Josefine Billström
Creative Strategist, Facebook Creative Shop
Lise Tangen Hansen
Head of Client & Services, Penetrace
Christine Calvert
Tekstdoktor,
Trude Hole
Kommunikasjonsdirektør, Bouvet
Katrine Øyvåg
Innholdsrådgiver og fagansvarlig CRM og employer branding, Redink

Arrangører