13. juni gikk EVRY Management Forum av stabelen på The Hub i Oslo, med over 450 deltagere. Dagen besto av en konferanse med faglige sesjoner, TV-studio med livesending og intervjuer med foredragsholdere, og til slutt en festmiddag. Playroom sto for planlegging og gjennomføring, i samarbeid med EVRY.