I Salgskonferansen 2019 møter butikkene alle Jernias leverandører til produktprat og dialog. Denne konferansen er stor for Jernia med over 300 deltakere, og en god tradisjon i Jernia-systemet. For 2019 valgte Jernia å invitere flere eventbyråer til konkurranse om å skape et godt innhold og for å gjennomføre denne konferansen. Nå er det klart at det er Playroom Event som skal hjelpe Jernia med å gjennomføre denne konferansen i starten av 2019. På bildet ser vi  Kampanjekoordinator i Jernia - Lena Solhaug Dominico (nede fra venstre), Prosjektleder i Playroom - Benedicte Grevstad (nede til høyre), Kommersiell direktør i Jernia - Kai Knutsen (bak til venstre), Rådgiver i Playroom - Håkon Myhre (i midten) og produsent i Playroom - Jeppe Sundt Jørgensen (øverst til høyre)

Kommersiell direktør i Jernia, Kai Knutsen, forteller at de gjennomfører en grundig prosess hvor de inviterer flere eventbyråer til å kjempe om denne Salgskonferansejobben.

”Byråene leverte denne gangen ganske forskjellig innhold, og vårt valg ble Playroom Event. De har et innholdsforslag som er gjennomtenkt og treffer vår markedsprofil helt riktig. Vi ser at messedelen og hva vi kan få til her blir meget spennende for oss i Jernia”, forteller Kai Knutsen.

Rådgiver i Playroom Event, Håkon Myhre, er veldig glad for denne beskjeden.

”Vi er ydmyke overfor oppgaven som ligger foran oss, og vi er glad for at vi har en økonomisk ramme og et innholdsforslag på messeavvikling, underholdning, mat/drikke og hotell som samsvarer med Jernias behov for denne Salgskonferansen. Dette er et godt bevis på at det er flinke folk i Playroom Event, og det er jeg glad for. Og så er det alltid morsomt å vinne konkurranser,” sier Håkon Myhre.

Selve prosjektet ”Salgskonferansen 2019” for Jernia, vil nå gjennomarbeides av begge parter til høsten slik at dette eventet blir best mulig innenfor de økonomiske rammer som er gitt. Prosjektet er omfattende da det består av et stort antall Jerniabutikker som skal informeres og samhandle med et stort antall leverandører. Samtidig vil kjeden samle alle til god dialog for året som følger.