For å nå målet om å skape en samfunnsaktuelt og engasjerende kampanje i sosiale medier utarbeidet Facefirst en omfattende sosiale medie kampanje basert på et konsept tidligere utviklet av FOLL Reklamebyrå, et godterivalg basert på kommunevalget 2019. Candyking sine produkter ble brukt til å skape fire ulike «partier». Kampanjen og statusene gikk ut på at hvert «parti» skulle fremme en av Candyking sine saker gjennom bruken av korte snutter, animasjoner, statuser og aktiviteter, som ble annonsert i sosiale medier. Dette angikk saker som mindre sukker i produktene, mindre bruk av palmeolje, reduksjon av plastforbruk og reduksjon av Co2-utslipp, i tillegg til valget. Resultatene var forbløffende!

Det desidert sterkeste resultatet ut av hele kampanjen kom fra en statusoppdatering som handlet om å få Candykings publikum til å stemme på det partiet de likte best, i kombinasjon med en konkurranse, altså hvilket type godteri de liker best. Resultatene var følgende: 

- Kampanjen i sin helhet nådde ut til 759 865 unike personer.

- Statusen med stemmeseddelen alene, ble sett av 638 518 unike personer, hvor bare 12% av disse ble eksponert for kampanjen via betalt rekkevidde. Dermed ble hele 88% av disse brukerne ble nådd via organisk rekkevidde. 

- Ut i fra dette antallet brukere skapte statusen engasjement (kommentarer, deltagelser, delinger og reaksjoner) hos 166 810 brukere. Av disse var over 47 tusen deltagelser i konkurransen.

I tillegg ble utplassert klistremerker med QR-kode i noen utvalgte rema1000 butikker, som generete over 1000 ekstra deltagelser. 

Se stemmeseddelen her.


Link til Candyking sin Facebook-side.
Link til Facefirst.no