Influencer Marketing som markedsføringsdisiplin er et område i sterk vekst. Det forventes en omsetning på 348 millioner NOK innen influencer marketing i 2020. Det viser ferske tall i prognosen fra IRM som står ANFO, MBL og Mediebyråforeningen står bak. Influencer marketing går forbi kinoreklame som kanal, noe som har skjedd i løpet av kort tid og det foregår en rivende utvikling innenfor området. I kjølvannet av dette har det også skjedd en mer profesjonalisering av både marked, aktører og regelverk.

Med dette bakteppet ønsker vi velkommen til en heldagskonferanse om temaet 28. april, hvor programmet vil være av interesse for deg som jobber i byrå, for deg som jobber med merkevarer på annonsørsiden og hvis du selv er influencer.

Merete Mandt Larsen har lang fartstid i bransjen og sitter i dag som leder av Mediebyråforeningen.

- Dette er en viktig kategori i dag, men som kommer til å bli stadig mer viktig innenfor markedsføringen. Stadig flere byråer og personer satser på ulike segmenter innen influencer-markedet. Og stadig flere annonsører bruker stadig mer penger på nettopp denne typen markedsføring, sier Mandt Larsen.

Møt Merete på Influencer Marketing-dagen der hun skal snakke om "Hvor stort er markedet for influencer marketing i dag, og hvilken utvikling og trender vil vi se fremover?".

- Dette er hemmeligheten bak de mest effektive og suksessrike influencer-kampanjene

Årets keynote er J. J. Abbott som har tatt turen over dammen for å oppdatere oss om det siste innen influencer marketing, og ikke minst om viktigheten av data.

J. J. Abbot er engasjert når han snakker om sosiale medier, og mener at det er enhver markedsførers ønske å oppnå høyere engasjement, flere lesere/følgere, flere merkevareambassadører og høyere avkastning/fortjeneste. Utfordringen i dag sier Abbott er at forbrukerne oversvømmes av innhold og i en rekke kanaler, og er i utgangspunktet skeptiske til både merkevareannonsering og innholdsmarkedsføring.

Men hvordan skal man da gjøre dette på den mest effektive og beste måten?

Abbott hevder hardnakket at man må ha et «data first»-perspektiv for å oppnå suksess med influencer marketing. Det innebærer blant annet at man må ha kontroll på dataene FØR man velger influencer.

For å løse denne utfordringen har Abbott utviklet et rammeverk som gir de mest suksessrike og effektfulle influencer-kampanjene, og på Influencer Marketing-dagen 28. april vil han dele denne læringen med oss. 

Les mer om Influencer Marketing-dagen 2020 her!