Det har vært knyttet ekstra stor spenning til dagens lesertallundersøkelse for uke- og magasinpressen, som TNS Gallup for første gang har gjennomført på oppdrag fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

TNS Gallup slo ut Synovate Ipsos og vant oppdraget med å måle lesertall for uke- og magasinpressen i fjor. Det betyr at dagens tall ikke er fullt ut sammenlignbare med tidligere lesertall. Først i februar, når neste undersøkelse kommer, kan man sammenligne helt og fullt.

Den nye lesertallundersøkelsen introduserer også en ny valuta, Gross Exposure Points (GEP), som skal gjøre det lettere å sammenligne med andre mediekanaler. I valutaen GEP ligger, i tillegg til selve lesertallet, antall ganger en gjennomsnittlig leser en utgave og andel av bladet lest.

- Jeg er svært glad for at vi nå har fått en type måling som gir et dynamisk og riktig bilde av lesing totalt sett, sier administrerende direktør Olav T. Sandnes til Kampanje.

- Epler og pærer
Likevel tegner tallene fra årets første halvår et bilde av en ukepresse under press i flere segmenter. Spesielt kjendissegmentet kan vise til lesertall som er betraktelig lavere enn tidligere, og de nye lesertallene bekrefter dermed trenden som ble dokumentert av Synovate Ipsos' leserundersøkelse.

Les mer:

Færre leser kjendisbladene

Sandnes avviser at lesertallene for flere av titlene har blitt nedjustert som følge av den nye undersøkelsen.

- Det blir som å sammenligne epler og pærer. Dette er en helt ny undersøkelse.

Derfor mener Sandnes at det ikke er mulig å peke på et fall for kjendisbladene, heller ikke for Egmont Hjemmet Mortensens eget Her og Nå.

- Det vi kan lese ut av dette, er at Her og Nå er den klare utfordreren til Se og Hør.

- Er et lesertall på 385.000 godt nok for Her og Nå?

- Jeg kommenterer ikke lesertall isolert. Jeg synes det er bra at Her og Nå utfordrer Se og Hør slik bladet gjør.

Svakt for damene
Lesertallene viser også at nysatsingen Alt for Damene foreløpig gjør det beskjedent med 41.000 lesere per utgave.

- Er det godt nok?

- Alt for Damene er en merkevare som har etablert seg på rekordtid. Vi ser at vi har det klart bredeste tilbudet for moderne kvinner med Det Nye, Elle, Kamille og nå sist Alt for Damene. Vi er helt sikre på at Alt for Damene kommer til å bli en mer kjent merkevare også fremover. Om det er godt nok eller ikke er vanskelig å si, sier Sandnes.

Heller ikke mannebladet Alfa, som havnet i stallen til Egmont HM i fjor vinter etter at Aller Media sa opp samarbeidet, biter fra seg med 43.000 lesere.

- Hvordan vurderer dere satsingen på Alfa?

- Vi kommenterer naturlig nok ikke enkeltsatsinger utover at vi løpende vurderer den samlede bladporteføljen vår. Vår ambisjon er å fortsatt kunne tilby våre lesere og annonsører den sterkeste og bredeste porteføljen i markedet.

Sandnes gleder seg over at Hjemmet topper i ukebladsegmentet dersom man legegr den nye valutaen GEP til grunn.

- Indeksen viser med all tydelighet at Hjemmet er Norges mest leste ukeblad. Det har vi visst en god stund og nå er det også dokumentert, sier han.

- Holder oss skjerpet
Konserndirektør Tore Sannum i Aller Media, som gir ut Se og Hør, avviser at nordmenns interesse for kjendisstoff har minsket.

- Interessen for kjendiser er større enn noensinne, det ser vi gjennom mediebruk. At det er konkurranse i dette universet er ikke noe nytt for oss og holder oss skjerpet.

Også han er fornøyd med den nye målingen. Han tror den gir et riktigere bilde av virkeligheten.

- Ja, vi dobler utvalget, intervjuer gjennom hele året og får en forbedret spørremetode som gir sikrere tallgrunnlag.

- Hvilke fordeler vil GEP-tallene gi dere i møte med annonsørene?

- Den nye undersøkelsen gir mye mer relevant info på lesere og lesenivå. Valutaen GEP vil gjøre det enklere for annonsører å velge å sammenlikne kanaler, da den gir bruttoeksponeringer.

- Velger ikke resultat
Fagsjef Helge Holbæk-Hansen i MBL medgir at den nye lesertallundersøkelsen gir et noe annet bilde av lesertallene.

- Når vi velger metode, velger vi ikke resultat. Vi vet ikke hva som kommer. Men når vi velger denne metoden er det fordi vi er sikre på at den er bedre enn den gamle.

- Resultatet er et lesertall som jevnt over ser ut til å være lavere enn lesertallet den forrige undersøkelsen ga?

- Det virker sånn, ja, sier Holbæk-Hansen.

Han tror GEP-tallene kan bli like viktig som lesertallene for ukepressen.

- Bortsett fra avis og ukepresse, selger alle andre mediekanaler med bruttomål. Det er kun avis og ukepresse som har beholdt en prismodell som er nettobasert. Dette er blitt prøvd før, men nå står bransjen godt samlet og det synes å bli tatt godt imot i markedet. Dette er litt fremtidsrettet, med tanke på å lage annonseplattformer på tvers av ulike plattformer, avslutter han.