Det er administrerende direktør Ole Christian Apeland i Apeland Informasjon som troner solid på lønnstoppen for pr-bransjen. Apeland tjente i overkant av fire millioner kroner i fjor, og havnet dermed altså på toppen av lista.

Men også lillebor Nils Marius Apeland må være fornøyd med inntektsåret 2009. Nils Marius Apeland tar en sjuendeplasspå listen med en inntekt på i underkant av 2,6 millioner kroner.

Her kan du selv søke i skattelistene!

Apeland-brødrene er sentrale i selskapet Apeland Informasjon. Til sammen eier de to brødrene nesten 88 prosent av morselskapet Campfire AS, som igjen eier Apeland Informasjon.

Dumper ned
I fjor var det Lars Erik Grønntun i Gambit Hill & Knowlton som lå øvert på denne listen.

Les mer her: Grønntun på pr-toppen

I år har Grønntun kommet på en 11. plass. I 2008 hadde Grønntun en inntekt på eventyrlige 15 millioner kroner, på grunn av salg av aksjer til Hill & Knowlton. For 2009 endte Grønntuns inntekt på i underkant av 1,9 millioner kroner.

Les også: Grønntun: - Solid utvikling i Gambit

Navn

Stilling

Skattbar inntekt

Formue

1

Ole Christian Apeland

Adm dir. Apeland Informasjon

4.022.451

14.334.185

2

Sten Helland

Kommunikasjonsrådgiver i Helland Consulting

3.695.560

0

3

Jon Mørland

Daglig leder i Mørland & Johnsen

3.193.230

2.348.153

4

Hans Geelmuyden

Partner, Geelmuyden.Kiese

3.061.733

8.586.384

5

Rune Mørck-Wergeland

Daglig leder, Finolapsis

2.584.548

0

6

Bjørn Richard Johansen

Seniorrådgiver, First House

2.584.548

0

7

Nils M. Apeland

Kommunikasjonsrådgiver, Apeland Informasjon

2.573.330

3.706.366

8

Morten Woldsdal

Partner, Kreab & Gavin Anderson

2.356.701

0

9  

Sigurd Grytten

Adm dir, Burson Marsteller

2.244.299

0

10

Cecilie Ditlev-Simonsen

Daglig leder, JKL

2.156.213

1.246.834

11

Lars Erik Grønntun

Adm dir, Gambit Hill & Knowlton

1.873.484

0

12

Arne Hjeltnes

Adm dir, Creuna

1.650.846

317.985

13

Pehr-Olav Skogseth

Daglig leder, Kreab & Gavin Anderson

1.640.203

0

14

Jarle Aabø

Daglig leder, Aabø & Co

1.639.637

4.939.748

15

Rune Brynhildsen 

Selvstendig PR-rådgiver

1.531.306

0

16

Per Høiby

Daglig leder, First House

1.453.246

0

17

Øystein Bonvik

Partner, PR-operatørene

1.433.190

0

18

Lasse Gimnes

Selvstendig PR-rådgiver

1.196.253

283.776

19

Kjell S. Rakkenes

Adm dir, Creo

1.159.033

0

20

Tonje Haugsgjerd Allern

Daglig leder, PR-operatørene

1.146.538

0

Kilde: Skattelistene 2009

Kampanje gjør oppmerksom på følgende:

Det er viktig å huske på at skattbar inntekt ikke er det samme som reell inntekt.

Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)

Formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på akjser, eiendom, bil. etc. Gjeld er fradrag på denne posten.