Forbrukerrådets avsløringer viser at selskaper kjøper ulovlig persondata i stor skala og bruker dette til å målrette reklame mot det norske folk. Hvis denne praksisen skal endres, tror vi annonsørene selv må finne alternative løsninger.

Forbrukerrådets undersøkelse dokumenterer systematiske brudd på folks personvern i forbindelse med innsamling og bruk av data. Ukjente selskaper samler inn enorme mengder persondata fra det norske folk, og selger disse til høystbydende på digitale reklamebørser. Innsamlingen skjer uten kontroll og er klart i strid med personvernlovgivningen, konkluderer rådet.

Kjøperne på disse børsene er de fleste selskapene som annonserer på norske nettsteder. Våre største og mest kjente annonsører benytter altså med stor sannsynlighet ulovlige data om oss til å mest mulig effektivt overbevise oss til å kjøpe mobilabonnement, sykler, frossenpizza og lenestoler.

Det er positivt at Forbrukerrådet nå kommer med disse avsløringene. Samtidig er det dessverre ikke overraskende nyheter for de fleste. I fjor gjennomførte vi i Kobler, i samarbeid med annonsørforeningen Anfo, en landsomfattende undersøkelse om folks tillit til nettannonsører. Mer enn halvparten av de spurte sa at de ikke stolte på at deres personvern var ivaretatt av annonsørene. Disse har altså fått sin skepsis bekreftet.

Annonsørene selv vil nok hevde de ikke visste at dataene de kjøper er ulovlige. Og de fleste vil snakke sant. Forretningsmodellene er i stor grad automatiserte, og mange annonsører kjøper inn tjenestene via tredjeparter. Men det har sannsynligvis vært stilt få kritiske spørsmål knyttet til dataene, så lenge investeringene har gitt god avkastning.

Men nå vet de det. Og da kan de ikke løpe fra ansvaret.

Globale annonsemodeller styrt av giganter som Google og Facebook, er såpass etablert og dominerende at det er vanskelig å se for seg at disse avsløringene vil føre til en endring i praksisen. Derfor tror vi den beste måten å få til en endring er at annonsørene selv tar grep. I bunn og grunn ligger nemlig makten hos annonsøren. De sitter på pengesekken, og de kan diktere hvilke annonseringsløsninger de ønsker å kjøpe.

Og dermed hvilket samfunn de vil ha i fremtiden.

Det er derfor på tide at norske annonsører ser etter annonseringsløsninger som ikke bryter med folks personvern, som for eksempel Koblers løsning med kontekstuell annonsering.