Mer enn halvparten av nordmenn føler seg forfulgt eller overvåket av annonsører på nett. Det viser en ny undersøkelse utført av analyseselskapet YouGov på oppdrag fra Annonsørforeningen (Anfo) og IT-selskapet Kobler.

- Annonsørene må tenke helt nytt, før de mister all tillit hos folk, mener Tomas Torgersen i Kobler.

53 prosent av respondentene svarer at de føler seg forfulgt eller overvåket på nett. 58 prosent synes generelt reklame på internett er plagsomt, mens 47 prosent har liten tillit til at personvernet ivaretas av annonsørene.

- Tilliten til nettannonsørene er tynnslitt, for å si det forsiktig, sier Håvard Bakken, fagdirektør i Anfo. Han mener funnene bør tas på alvor av alle norske annonsører.

Les også: Anfo-sjef om reklamefallet: - Det er et faktum at mange satser på egne kanaler

- Et samfunnsproblem
Det er særlig tilbakemeldingen fra over halvparten av respondentene om at de føler seg forfulgt eller overvåket av annonsører på nett som Bakken biter seg merke i. For 27 prosent av oss gjelder det «i svært stor grad». Til sammenligning svarer 9 prosent «i svært liten grad».

- Det er greit å ha tallet. Det er nesten så man må spørre seg om reklame på nett har blitt et samfunnsproblem, men det er kanskje å dra det litt langt, sier Bakken.

- Hva mener du med det?

- Da World Federation of Advertisers møttes i Lisboa nylig, var det et spørsmål om det er reklame som sådan som er den store synderen og som ødelegger internett. Det er ikke det man forventer som tema når den gjengen der er samlet, men det virker som det er starten på en selvransakelse. Det har gått så langt at folk flest begynner å innse at de er et produkt. Kunden har blitt produktet.

- Hva er konsekvensen?

- Det er et overforbruk. Hver og én har en egeninteresse av «å pushe på» med retargeting og høye frekvenser, og totalt sett vil slå tilbake på annonsørene som gruppe i tillegg til at hver enkelt annonsør vil tape på det isolert sett.

Irriteres hver eneste dag
71 prosent sier at de ser reklame på internett som de opplever er plagsom eller irriterende hver eneste dag. For 40 prosent skjer det seks ganger eller mer hver dag

- Hvordan kan annonsørene selv ta ansvar?

- Annonsørene må spørre seg selv, er det sånn at det går an å konsentrere seg om høyere kvalitet og mindre frekvens, og tenke mer kontekstuelt heller enn å kjøpe gjennom målgruppestyring og børser? Man må ta noen aktive valg og prøve å unngå å plage folk og forstyrre deres rett til privatliv. Annonsørene og bransjen bør kontinuerlig minne seg selv på at den de henvender seg til faktisk er en personer og ikke en profil. 

Bak undersøkelsen står også den norske IT-startupen Kobler, som ble startet på bakgrunn av en hypotese om at dagens modeller for nettannonsering går for mye på bekostning av folks interesser og personvern og dermed ikke vil fungere i lengden. De har utviklet et verktøy som benytter seg av såkalt kontekstuell annonsering, som skal plassere annonser basert på innholdet i nettavisenes artikler, ikke på innsikt om brukeren selv.

- Vi var alle frustrerte over utviklingen, og begynte å diskutere om det fantes andre metoder enn de alle bruker i dag. Vi mente at det må være mulig for en nettannonsør å nå sitt publikum på en relevant og god måte – uten å plage, irritere eller bryte folks rett til et privatliv, sier Tomas Torgersen, daglig leder i Kobler.

Undersøkelsen er gjennomført på internett i januar i år med 1028 respondenter.