Private equity-aktøren og investeringsselskapet Altor har fått enda større apetitt på digitale selsakper, og varsler nå flere oppkjøp. Oppkjøpsraidet skal skje gjennom en nytt holdingselskap som heter QNTM og som skal ledes av Altor-rådgiver og tidligere SAS-topp Eivind Roald.

- Vi skal bygge en plattform og en gruppering av selskaper innenfor det digitale. Det er mandatet, sier Roald til Kampanje.

Roald har vært rådgivver i oppkjøpsfondet etter at han sluttet i SAS, men fikk nylig tilbudet om å lede det nye Altor-selskapet som skal ligge under det femte av Altors fem fond med en ramme på 2,5 milliarder euro, eller rundt 25 milliarder kroner.

- Jeg sier til de som spør at nå har jeg begynt med startup, men jeg har noen milliarder påbok. Vi går ikke tomme i morgen, sier Roald.

Les også:  Eivind Roald gir seg i SAS - vil heller jobbe med oppkjøp

800 selskaper på handlelisten
Nå er han i gang med å finsikte markedet i Norden og har kappet ned en bruttoliste på rundt 850 ulike selskaper til et finsiktet utvalg oppkjøpskandidater.

- Vi gikk fra 800 selskaper før vi deretter begynte å sile ut selskaper som ikke er store nok eller ikke tjente penger og satt igjen med 200 selskaper av interesse, sier Roald.

I motsetning til Altors mer tradisjonelle oppkjøpskandidater og selskaper som gjerne en markedsverdi på 800-1.000 millioner kroner, skal QNTM og Roald konsentrere seg om mindre selskaper og jakter blant annet selskaper innenfor software, digital innholdsproduksjon- og distribusjon samt martech-selskaper. 

Roald har laget seg en handleliste bestående av fire katogerier innenfor digitaliseringen som han føler er interessant for QNTM. Disse fire er «digital strategiutvikling», «software», «IT-utvikling» og «digital innholdsproduksjon».

Les også: Kårer Norges 12 mest lovende martech-selskaper - se lista her

Mål om flere milliarder i omsetning
Selv om Altor som investeringsselskap er mest kjent for å gå inn i de mer forbrukerorienterte selskapene som Rossignol, treningskjeden Sats, Sbanken og XXL, er ikke teknologi helt fremmed for Altor.

Fondet var nylig med å ta selskapet Meltwater på børs og har også en minoritetspost i det digitale konsulentselskapet Curamando. Og nettopp Curamando-gruppen blir sentrale i den nye Qntum-satsingen. Alle disse selskapene som foruten Curamando teller det digitale reklamebyrået Animal, designbyrået Kurppa Hosk og performancebyrået Keybroker, blir en del av QNTM. Disse selskapene, som i dag er gruppert under navnet ARC, har i dag en omsetning på rundt 400 millioner kroner.

Men nye selskaper er allerede på vei inn og QNTM og Roald flagget torsdag morgen også sitt første oppkjøp av det danske ehandelsselskapet Hesehus.

- I dag omsetter alle disse selskapene for til sammen over 500 millioner kroner, men målsetningen vår er å bygge opp en gruppering selskaper med over én milliard kroner i omsetning i løpet av de neste 12-18 månedene også er min målsetning at vi om fire-fem år når en omsetning på mellom fem og seks milliarder kroner og ta gruppen på børs, sier Roald.

Skal drive med kryssalg
Nye signeringer skal være på plass allerede i månedsskifte februar og mars, og tanken med QNTM er sørge for at selsakpene som ligger i denne grupperingen skal jobbe med selge inn sine tjenester på tvers.  

- Vi skal gå ut med et felles tjenestetilbud til markedet. Vi skal ikke gjøre enkeltstående investeringer, men samhandle på tvers av gruppen, sier Roald.

- Er det et nytt North Alliance du skal bygge?

- Det ligger noen elementer av North Alliance i Curamando med Animal som et konkurrerende byrå, men det blir ikke noe nytt NoA. Ser du på hva vi skal gjøre innenfo software, digital strategiutvikling og IT-integrasjonsmiljøer så er jo det tjenester NoA ikke har. Jeg har snakket Thomas (Høgebøl, NoA-sjefen, red.anm.) og det er ingen konflikt her. Vi ønsket hverandre lykke til, sier Roald som tidligere var styreleder i North Alliance og kunde av byrågruppen som SAS-topp. 

Har intervjuet over 200 ledere
I forbindelse med planleggingen av QNTM ble det i Altor gjennomført en større undersøkelse av 1.400 nordiske selskaper der de intervjuet 200 en rekke kommersielle ledere. Dette for å finne ut hva som kjennetegner selskaper som skaper topplinjevekst.

- De selskapene som gjør betydelige investeringer innenfor digital  løsninger har en topplinjevekst som er tre ganger høyere enn selskaper som ikke gjør det, sier Roald.

Et annet funn var at selskaper som har tung digital kompetanse i toppledelsen vokser betydelig mer på topplinjen enn selskaper som ikke har denne kompetansen, mener Roald.

I tillegg så man også på hvordan den digitale markedsføringen ble fulgt opp i det enkelte selskapene for å se om det ga noen effekt.

- Funnene viste at det var dramatisk lite. De fleste gjør det jo ikke. Kun 36 prosent følger opp sine digitale markedføringsinvesteringer. 64 prosent av respondentene sier at selskapet de jobber i, ikke måler effekten av markedsinvesteringene regelmessig, sier Roald.

- Blir ingen trussel
Gjort om til penger brukt på digital markedsføring i Norden, mener Roald at rundt 44 milliarder svenske kroner ikke blir fulgt opp godt nok.

- Man bruker 44 milliarder kroner på digital markedsføring som sjeldent følges opp. Det er et potensielt blackhole, og den største årsaken til dette er manglende rutiner og liten digital kompetanse, sier Roald.

- For noen år siden var det konsulentgigantene som skulle ta byråmarkedet, er det private equity som nå kommer?

- Jeg tror ikke det er noen som skal være bekymret. QNTM sine  kunder er primært gründere og eiere. Vi vil få inkludert flest mulig selskaper inn i gruppen vår. Det er ingen trussel, sier Roald.

- Men QNTM-selskapenes kunder vil være de samme som de etablerte byråene?

- Ja, og i den grad man skal snakke om trussel så vil jo selskapene våre ha en betydelig sterk kapitaleier i ryggen med masse ressurser som kan bidra til å videreutvikle kompetanse, kjøpe selskaper og på den måten gjøre selskapene sterkere og bedre. Sånn sett blir det en trussel for de som ikke er med, sier Roald.