Try Apt blir Det Norske Teatrets nye digitalbyrå. De vant frem i en byråkonkurranse sent høsten 2018 i kamp med Snøhetta, Neue, Netlife og Dekode. De tar over for Making Waves, som har vært det Norske Teatrets digitalbyrå siden teatrets hundreårsjubileum i 2013.

- Vi har helt siden jeg startet som daglig leder i Try Apt ønsket Det Norske Teatret som kunde, og har ventet på sjansen til å kunne vinne muligheten til å jobbe sammen med dem.  Derfor er det ekstra gledelig å stikke av med seieren, særlig med tanke på den sterke konkurransen i pitsjen. Teatret representerer kreativitet og skaperglede og vil utfordre oss på alle fagområdene våre, samtidig som vi ønsker å utfordre dem på å ta i bruk ny teknologi og design inn i kommunikasjonen med brukerne deres, forteller Kaare Øystein Trædal til Kampanje.

Byrået er allerede godt igang med å implementere Det Norske Teatrets nye billettsystem, som skal tas i bruk i første kvartal. I tillegg skal Trys datterselskap videreutvikle og drifte nettsiden og stå for grafisk design og videreutvikling av teaterets visuelle identitet. 

- Det har vært en god og inspirerende start på samarbeidet. De skal også redesigne programmene og lage ny profil for Fossefestivalen som etableres i 2019. Vi ser frem mot mange gode prosjekter fremover, og vi synes dette er spennende, forteller markedssjef ved Det Norse Teatret, Thine Sletbakk Bugge, til Kampanje.

Hun vil ikke kommentere verdien på avtalen, men hun forteller at det er snakk om 6-700 timer i året. Avtalen skal forøvrig ha en varighet på tre år med mulighet for forlengelse med ett år av gangen.

Aldri solgt flere billetter
I 2018 slo det Norske Teatret rekord for antall solgte billetter i et kalenderår. Totalt solgte de litt i overkant av 276.000 billetter, og endte opp med en billettinntekt på over 65 millioner kroner. 2017 var også et rekordår for teatret, da med 267.000 besøkende og med litt over 58 millioner i billettinntekter. 

- 2019 ser også ut til å bli et svært godt år, kommenterer Bugge. 

Men det er ikke bare Det Norske Teatret som gjør det bra om dagen. Også Nathinaltheateret, som snart blir å finne i det gamle Much-museet på Tøyen, har gode tall å vise til de siste årene. I 2017 hadde de sitt tredje beste billettsalg noensinne med 224.000 besøkende. 

Besøkstall blant unge holder seg stabilt
- Hvordan klarer teatret å holde stand i den digitale hverdagen?

- Jeg tror at teateret som kunstform absolutt har en fremtid. Man må huske at den har eksistert i over 2000 år, og det behovet vi mennesker har for å møtes, oppleve ting sammen, diskutere og det å fokusere på en ting blir ikke noe mindre i den digitale tidsalderen vi lever i. Jeg tror det er bakgrunnen for at de fleste kunstscener i Oslo gjør det bra for tiden. Det er noe eget med live-opplevelsen og fellesskapsfølelsen, svarer Bugge. 

Blant de yngre besøkende har besøkstallene holdt seg relativt stabilt. Barn, unge og studenter utgjør mellom en fjerdedel og en femtedel av alle besøkende. 

- Når vi ser på trafikk til nettisden så var andelen besøkende under 34 år fra 2016 til 2018 på rundt 35 prosent. Med tanke på at vi har økt publikumstall de siste årene, så øker vi godt blant den yngre garde også, sier Bugge.