Apt-sjefen referer til rapporten «TMT Predictions 2016» fra Deloitte der Paul Lee kommenterer at Virtual Reality (VR) aldri blir mainstream. Trædal er uenig, og sier at bedrifter som ikke forholder seg aktivt til VR, fort havner i bakleksa, med dårlig skjult referanse til oss i Deloitte.

Vi takker for kommentaren og er glade for debatten, men lurer på om Trædal har lest Pauls kommentar litt feil. Hans mening, som refererer til den globale trendrapporten tmt-predictions, er knyttet opp mot massemarkedspotensialet til ansiktsdekkende VR-briller i inneværende år. Vi tror ikke VR-briller blir julegavevinneren i år, det standpunktet står vi på.

VR-teknologi og AR finnes allerede rundt oss og er spennende teknologier som åpenbart vil bli toneangivende for den digitale utviklingen i årene som kommer. Der er vi helt enige. I Deloitte har vi egne forskningsmiljøer som blant annet rapporterer om teknologitrender for Norden og globalt. Vi slapp også nettopp en rapport om mobilbruk i Norden og Norge, «Mobilundersøkelsen 2016». Slike rapporter gir oss og kundene våre verdifull innsikt, særlig når man skal vurdere å investere i ny teknologi, eller bedre forstå kunders adferd. Og da er ikke snakk om investering i en kampanje, men i videreutviklingen av våre kunders kjerneprodukter- og tjenester der den teknologiske prisutviklingen spiller en større rolle for prosjektene. Vår rolle som strategisk rådgiver i implementering av ny teknologi er også en av årsakene til at Apple valgte å gå i partnerskap med nettopp Deloitte i høst om utrullingen av Apple i bedriftsmarkedet.

Teknologisjef i Deloitte Digital, Thomas Hegge, er opptatt av at vi skal være nysgjerrige på alle typer teknologier, og at vi skal være pragmatiske i vår tilnærming til teknologi. Særlig fordi nye teknologier kommer og forsvinner igjen i stadig økende fart. Derfor tester vi og leker med det nye som kommer. For litt over et år siden lanserte vårt Stockholmskontor en VR-kampanje i samarbeid med AMF Fastigheter, Urban Escape. Kampanjen fikk mye oppmerksomhet. Kunden oppnådde sine mål. Vi lærte.

I Deloitte skal vi ligge i front av utviklingen. I motsetning til kommunikasjonsbransjens fokus på markedsføring og budskap, er vårt fokus på nytte og utvikling av digitale kjerneprodukter. Vårt nye studio vil fylles av teknologi og teknologihungrige produktutviklere og er designet for at vi som jobber der sammen skal levere nye og riktige brukeropplevelser for våre kunder. Vi åpner studioet i februar og gleder oss til å få flere spark fra kommunikasjonsbransjen.