Tidligere i høst avdekket Kampanje at det er en sexistisk ukultur i enkelte deler av den norske startup-bransjen. Menn må spørre seg hva de kan gjøre.

Les mer: Tar oppgjør med sexistisk kultur i gründermiljøer

En rapport fra Investinor viser at det kun er 0.99 prosent kvinnelige tech-gründere i Norge. Problemet med å fokusere på statistikk er at det representerer et forenklet resultat av et veldig komplekst og urettferdig system. I virkeligheten handler dette potensielt om hverdagen til halvparten av Norges befolkning. I startup-miljøet er majoriteten av medlemmene, spesielt de som har makt, menn. Og det er ofte slik at menn velger menn.

Menn er priviligerte, og vi innser ofte ikke hvordan dette påvirker vår oppførsel eller skaper skjevheter, mikro-miljøer og subkulturer i samfunnet.

Sexisme og kjønnsdiskriminering hindrer kvinner i å innfri potensialet de har til å skape noe nytt. Sexismen kveler innovasjon og hindrer fremgang. Det er alles ansvar og plikt til å stoppe dette.

Mange kvinner har vært pådrivere for å endre mønsteret, men majoriteten i startup-miljøet (altså menn), må aktivt gjøre sitt. Alle menn i bransjen må stille seg følgende spørsmål: Hva kan jeg gjøre for å endre ukulturen?

Avbrytelser når kvinner snakker i møter, kommentarer på hvordan kvinner oppfører seg i sosiale sammenheng eller hva deres sivile status er, stjeling av ideer eller undergraving av disse er alle eksempler på hersketeknikker. Spør hvilken som helst kvinne og jeg garanterer deg at hun kan ramse opp en lang liste med eksempler fra sitt eget liv.

«De snille guttene» er en like stor del av problemet. De skaper og deltar i hverdagssexismen. Snille gutter normaliserer sexisme fordi snille gutter skal være nettopp snille. Tenk på hvor ødeleggende disse situasjonene kan være: Den mannlige vennen som sier at kvinnen bør «ta det som et kompliment» når hun får uønsket oppmerksomhet fra en mann, eller lystige sexistiske spøker og «that’s what she said»-kommentarer.

Dette er et kulturelt problem. Siden startup-scenen i Norge er ung, er det opp til oss i samfunnet å definere hvordan vi vil at vår kultur skal være. Det er ikke nok å lage et lovverk mot diskriminering og for likestilling. Vi må forandre kulturen. Oppførsel som for menn oppfattes som normen, kan oppfattes som ukomfortabelt og kanskje til og med diskriminerende for kvinner. Lover vil ikke forandre det, folk vil forandre det.

Feminisme kan ikke bare være en kvinnekamp, for det er menn som bidrar mest til å opprettholde status quo. La kvinner definere feminismen og utfordre status quo. De har kontroll på dette. Men menn kan ikke være passive, de har også et ansvar - ikke minst for å reflektere over og endre egen oppførsel.

Et par råd til mine mannlige kollegaer i startup-verden:

Stå opp mot sexistisk eller nedlatende oppførsel. Si ifra når andre menn oppfører seg dårlig.  Det er ikke et tegn på svakhet eller mangel på mannlighet om du gjør det.

Ikke aksepter upassende oppførsel som «normen» eller «start-up kulturen». Du representerer kulturen, og forandringen av den også. Du kan være med å gjøre en forskjell.

  • Vær inkluderende. Ikke skap miljøer der noen blir dominert over eller undertrykt på grunn av kjønn eller rase.
  • Si ifra til de som unnskylder seg på vegne av folk som oppfører seg dårlig.
  • Hjelp hverandre med å være gode rollemodeller. Oppdra gutter og unge menn som vil gjøre det samme.
  • Vit når du skal trekke deg tilbake. Noen ganger er det den beste måten du kan hjelpe til på.
  • Tenk over hvordan du oppfører deg rundt folk som misbruker makt. De er som regel ikke sterke, men svake, usikre og ulykkelige mennesker. De trenger hjelp. Ikke støtt deres forsøk på å trykke andre ned.
  • Tenk igjennom hvordan du oppfører deg. Spør kollegaene dine og kvinner rundt om oppførselen din, og lytt til tilbakemeldingene deres. 


Vi skaper nytt. Vi gjør det som er riktig når det er vanskelig. Vi ønsker oss en bedre verden. Vi løser problemer. Vi forstyrrer status quo. La oss bruke disse egenskapene til å kvitte oss med den sexisitiske ukulturen en gang for alle.

Innlegget er også publisert i lenger versjon på engelsk her