Det er langt færre kvinner enn menn som blir gründere i Norge, spesielt innenfor feltet tech. Kampanje har i en artikkelserie om kvinnelige gründere forsøkt å finne årsakene til hvorfor det er slik.

Les mer her: Menn leker helst med andre menn

Les mer her: Min mentor presser meg til å satse på jobben

Anniken Fjelberg, co-founder av selskapet 657 i Oslo, mener det finnes en ukultur i enkelte miljøer i norsk startup-bransje som skremmer vekk jentene, og som bidrar til å hindre at antallet kvinnelige tech-gründere øker. 

- Det verserer en del historier i gründermiljøene om kvinner som blir dårlig behandlet av enkelte menn med makt. De miljøene som er assosiert med den type maktmisbruk vil selvsagt ha problemer med å knytte til seg kvinner.

- Hva mener du med dårlig behandlet?

- Det kan være så mangt. At mange menn forstår mannlige startups bedre enn de forstår kvinnelige startups, at noen menn har for lave forventninger til kvinner i tech-dominerte miljøer, og at flere kvinnelige gründere opplever at de får en klapp på skulderen mens den virkelige kapitalen går til gutta. 

- Blir trukket inn på toalettbåser av eldre menn
- Men det finnes en annen problemstilling også, som paradoksalt nok veldig få kvinner tør bringe på banen, nemlig at der det finnes menn med makt og penger ligger det også et potensial for at denne makten blir misbrukt.

Fjelberg sier hun har vært mentor for mange kvinnelige gründere i løpet av de siste årene, og at hun fremdeles hører historier om menn som utnytter sin maktposisjon overfor kvinner i gründermiljøer.

- Og det er klart, er man kvinne og ute etter en investor eller et innflytelsesrikt nettverk, så vil man oppleve det som vanskelig dersom den relasjonen som kan gi deg det du trenger samtidig er ute etter noe mer. 

- Hva er de ute etter?

- De verste eksemplene jeg har hørt om, er fester hvor unge kvinnelige entreprenører har opplevd å bli trukket inn på toalettbåser av menn med makt og penger. I noen tilfeller de samme mennene som arrangerer festen kvinnene deltar på. Dette er rå maktutnyttelse, og at kvinner fremdeles opplever dette i vår bransje i dag, synes jeg er bekymringsverdig. Det er dessverre få kvinner som vil snakke om dette problemet fordi de er redd for å bli stemplet.

- Ble trukket inn på hotellrom
Fjelberg etablerte kontorfellesskap for gründere, 657, sammen med sin mann, Joachim Levin, i 2012. Levin var co-founder av digitalbyrået Apt i 1999, som fusjonerte med Try i 2007. Fjelberg har også lang fartstid i design- og reklamebransjen som en av lederne i Scandinavian Design Group/McCann, og som gründer av Dinamo Design i Dinamo-gruppen.

Hun opplevde flere ganger i løpet av sin 20 år lange karriere i reklamebransjen at mannlige ledere utnyttet maktposisjonen sin overfor yngre, kvinnelig ansatte. Hun mener derfor at det hun nå ser i startup-miljøet ikke er unikt for bransjen. På festene i reklamebransjen kunne man også oppleve ting som var kritikkverdige.

- Det går på at menn i maktposisjoner sjekker opp yngre kvinner, som også noen ganger syns det er spennende med menn som har makt. Du skal være ganske sterk mann for å avvise en ung, attraktiv kvinne som syns at du er toppen av lykke. Men det er sånn det må være når man har et profesjonelt forhold til vedkommende. Det finnes etiske regler man må følge som leder, og som foreleser.

Fjelberg forteller at hun i studietiden opplevde at enkelte av de mannlige foreleserne ved Norges Markedshøyskole på begynnelsen av 90-tallet la an på de kvinnelige studentene på fest. 

- Jeg opplevde selv å bli dratt med inn på hotellrommet til en foreleser, men jeg kom meg raskt ut igjen. 

- Nulltoleranse må innføres flere steder
Fjelberg mener det er lederne, uansett bransje, som må sette ned foten for å stoppe ukulturen. På 657 har hun og Levin innført nulltoleranse for denne type upassende oppførsel. 

- Vi har hatt én episode i løpet av disse fire årene hvor en av de som leide kontor hos oss gjorde tilnærmelser overfor en som var under 18 år. Vedkommende ble umiddelbart oppsagt som co-worker, og fikk selvsagt ikke lov å sitte hos oss mer. Vi mener at nulltoleranse mot denne type oppførsel må til, og oppfordrer alle startup-miljøer i Norge til å innta samme holdning.

- Det er mennene som må stå opp for de kvinnene det gjelder, og komme på banen og bry seg. Hvis ikke får bransjen et omdømmeproblem, rett og slett. Det som ikke skal skje, skjedde på 657 også, men ble slått ned på umiddelbart. Dette kan skje overalt, så det er viktig å ikke være naiv eller se gjennom fingrene med slike episoder. Og det er viktig at kvinner – og menn – tør å melde fra når det skjer.

- Hva må til for å få slutt på denne ukulturen?

- Det som må skje er at de som oppfører seg upassende må stilles til ansvar av både menn og kvinner rundt seg, slik at de ikke kan fortsette med sitt maktmisbruk. Jeg tror det vil hjelpe å skape en reell balanse mellom kvinner og menn i ledende stillinger i de miljøene som ønsker endring.  Men aller først må vi jo erkjenne at dette er et av problemene vi står overfor.