I sin kommentar på Kampanje denne uken, er Svein Larsen fra Atyp «forundret over at èn av tre annonsører anser mediebyråene som sin viktigste strategiske partner». Han underbygger dette med at mediebyråene sin primæroppgave er å «flytte penger» og at de mangler en viktig strategisk faktor - nemlig kreativitet. Selv ble vi ganske forundret over at en mann med så lang fartstid i bransjen, tilsynelatende har fått med seg så lite av utviklingen de siste årene, og bygger sin oppfatning på til dels helt feil premisser.

Les også:- Argumentene til Svein Larsen er utdaterte

At veldig mange kunder ser på mediebyråene som sin viktigste strategiske partner, ser vi på som en tillitserklæring vi tar på fullt alvor. Vi opplever at kundene anser oss som strategiske fordi vi evner å knytte løsninger opp mot deres forretningsutfordring og målsettinger; å skape vekst for merkevaren. Vi flytter nemlig ikke penger – vi hjelper kundene med å prioritere og investere i de tiltakene og virkemidlene som skaper best forretningsmessig avkastning. Basert på innsikt og solide analyser selvfølgelig - av hva folk er opptatt av og hva som virker. Som mediebyrå er vi lidenskapelig opptatt av å dokumentere de effektene vi skaper, og vårt bidrag til å nå målet. Vår ambisjon er å skape verdier – både for våre kunder og deres kunder (forbrukerne).

Svein Larsen mener tydeligvis også at det kun fins èn type kreativitet – nemlig den som leveres av tradisjonelle kreatører i de tradisjonelle reklamebyråene. Det er vel ganske lenge siden det kun var reklamebyråene som leverte gode ideer og kreativitet! Dette har blant annet vært en av grunnpilarene og en viktig suksessfaktor for Starcom siden starten i 2002.

Nettopp fordi kreativitet selvfølgelig er en viktig faktor for å skape effekt. Vi har stor respekt for hva flinke kreatører skaper av fantastiske ideer, men mener samtidig at kreativitet kan ta mange former, og at gode ideer kan komme fra mange sider av bordet. Enten fra kundene selv, fra mediebyrået og våre interne kreative krefter (ja, vi har egne kreatører, innholdsprodusenter, dataingeniører og mediespesialister – som alle bidrar med gode ideer), eller gjennom samarbeid med reklamebyråer eller andre byråer, hvor vi bidrar til at gode ideer spres og verdiøkes.

Det å være markedsfører og byråansatt i dagens landskap, krever helt klart at vi evner å jobbe med begge hjernehalvdeler – både det faktabaserte og logiske, men også det emosjonelle. Begge deler helt naturlige kompetanseområder for et mediebyrå i 2019.