Strategi handler om å ta valg. De viktigste valgene for å være mer presis. Derfor forundrer det meg at nesten én av tre av annonsører som blir spurt i den store annonsørrapporten om hvor de går for de viktige strategiske valgene sier at de går til mediebyråene. Siden Atyp er et hybridbyrå som leverer både reklame- og mediebyråtjenester. så kan jeg kanskje flagge dette uten å virke sutrete.

For det er ikke det at folk som jobber i mediebyrå er mindre smarte eller strategiske. Jeg kjenner masse flinke folk i mediebyråene, og det er mange av dem jeg gjerne ville hatt med i en strategiprosess, men de er i et miljø som mangler en, etter min erfaring, viktig innsatsfaktor for virkelig gode strategier – nemlig en sterk kreativ muskel.

Mediebyråenes primærkompetanse handler om å flytte penger mellom oppgaver, målgrupper, kontaktflater og perioder. Valgene er faktabaserte, og handler mer om optimalisering og «fintuning», enn større strategiske skift.

Strategiske endringer bør selvfølgelig også være forankret i fakta. Derfor er det fint å ha med flinke analytikere og mediebyråfolk i en strategiprosess. Men jeg vil gjerne også ha med noen som er flinke til å se nyansene i alle dataene. De som kan bidra til å finne a-ha opplevelsene bak tallene. Og som ikke minst har fantasi til å la faktaene inspirere dem til å finne de uventende løsningene.

For å kunne ta de virkelige gode valgene, så bør man også bruke tid og ressurser på å utforske mulighetsområdet. Slik at man ikke bare vurderer de mest opplagte veivalgene. Som strateg, medierådgiver og analytiker selv er jeg ganske god på å grave frem og strukturere fakta, men jeg trenger hjelp fra noen som tør å tenke andre, større, modigere og ofte mer innsiktsfulle tanker for å lande en god strategi.

Det er vel kanskje derfor at både suksessrike forretningskonsepter og effektive kommunikasjonsjobber oftere er et resultat av kreativ «ut av boksen» tenkning, enn av faktadrevet «det skulle bare mangle» optimalisering.

Så selv om fakta er et viktig fundament i strategiprosesser, ikke glem at det er evne til å finne en bedre løsning som er nøkkelen for å lykkes. Og det krever en god dose av både analytisk og kreativ tenkning.