Ole Christian Apeland dristet seg for noen uker siden frempå med en kommentar hvor han, helt sikkert noe spissformulert, konkluderte med at det er greit å videreutvikle ideer andre har hatt tidligere.

Gjensidige og Trygg Trafikks «Hold Fokus»-kampanje, Trigger og Plans «Stopp bryllupet», COOPs kampanje om kaffebaren på Grünerløkka og Apeland og Airbnbs «Night at Holmenkollen» ble alle nevnt som gode eksempler på gode ideer som på forskjellig vis var tatt videre. Tilbakemeldingene på alle de nevnte initiativene har vært en ganske unison lovprising av ide og gjennomføring. Vi opplever vel at de fleste synes at det var helt greit at disse tiltakene var basert på og eller inspirert av ideer andre hadde gjort tidligere. Så vidt jeg vet er det heller ingen av de utførende byråer som har lagt skjul på nettopp dette heller.

For å være helt ærlig så trodde vi vel egentlig at saken var død da det tok ti dager fra Apeland sitt opprinnelige innlegg til Haakon Dahl i Kitchen svarte i Kampanje.

For hva galt har egentlig Ole Christian Apeland sagt? Han anbefaler ikke tyveri, han sier ikke at kreativitet ikke er viktig og han snakker ikke ned den gode ideen. Tvert i mot. Han er jo opptatt av å finne den gode ideen som skaper effekt for kunden, og den gode ideen kan faktisk være inspirert av en tanke som er tenkt tidligere.

Hele kommunikasjonsbransjen er opptatt av effekt. Min klare oppfatning er at både PR- og reklamedelen av bransjen dyrker den gode ideen og kreativitet som virkemiddel nettopp for å oppnå effekt for kunden.

Jeg tror hverken PR-bransjen eller reklamebransjen med åpne øyne stjeler ideer og presenterer dem som sine egne. Og jeg tror, som både Haakon Dahl og Ole Christian Apeland også gjør, at annonsører flest er på jakt etter gode unike ideer for egen kommunikasjonsjobb.

Men noen ganger så kommer man opp med en tanke som har vært tenkt før, dette kan være både bevisst eller ikke. Og vil det ikke da være greit å bruke den ideen man mener er den sterkeste. Eller skal alle tanker vært helt nye og unike?

Tror faktisk at både DNB og Try ville blitt både stolte og glade om det hadde kommet en telefon fra eksempelvis Frankrike hvor en annen aktør gjerne vill benytte Clooney ideen. Jeg forutsetter selvsagt at elementer rundt kreditering og vederlag gjøres ordentlig.

Haakon Dahl har heldigvis aldri vært borte i annonsører som ber byrået stjele ideer som andre har hatt. De fleste annonsører oppfører seg ordentlig og krediterer de som bør krediteres. Man skal ikke lenger enn til eksemplene innledningsvis før det illustreres ganske så tydelig.

Jeg tror vi alle kan være enige om følgene; Vi tror på kreativitet og den gode ideen. Vi er også enige om at det ikke er pent å stjele. Men låner man inspirasjon er det fair å fortelle det og ikke minst avklare eventuelle vederlag!

Hadde jeg ikke visst bedre så kunne man trodd at disse innleggene var bidrag fra to sentrale personer i en kommunikasjonsbransje preget av bransjeglidning, hvor begge parter gjerne vil fremstå enda høyere og mørkere enn hva man er. Men det tror jeg selvsagt ikke.

For ordens skyld; Jeg synes heller ikke denne type løsninger har noe i en kreativitetskonkurranse å gjøre. Men i en konkurranse som for eksempel ANFO Effekt, gjerne!