Hver tredje Resett-abonnent har forsvunnet - nå går avisen med millionunderskudd

Bare siden Helge Lurås fikk sparken, har nesten 600 lesere sagt opp sitt abonnement.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Resett er på god vei mot millionunderskudd for inneværende år. Det skriver Resett selv i tilleggsdokumenter sendt til Medietilsynet angående deres søknad om pressestøtte for 2022. I april i år, før Lurås fikk sparken, ble det kjent at det var økonomiske vanskeligheter i det alternative nettstedet, som da valgte å søke om pressestøtte for første gang. I dokumentene sendt til Medietilsynet kommer det frem at Resett har mistet omkring hver femte abonnent etter at Lurås forsvant ut av nettavisen han var med på å starte. 

- I forbindelse med avgangen til ansvarlig redaktør Lurås har det falt fra 564 abonnenter, og tilkommet 20 nye. Det totale antallet aktive abonnenter per 18.08.2022 var 1924 abonnementer, skriver daglig leder i Grafen, utgiveren av Resett, Henrik Werenskiold, i en e-post til Medietilsynet 18. august i år. 

Nå skal de være enda færre ifølge Werenskiold.

- Nå ligger vi på mellom 1850-1900 abonnenter, så noen flere har falt fra, men vi har også fått noen nye til. Nå har det stabilisert seg, sier han til Kampanje på spørsmål om de har mistet flere betalende brukere etter at Lurås startet opp sin nye avis for en knapp måneds tid siden. Den har fått navnet iNyheter.

- Vi prøver å fokusere på eget arbeid, så får han holde på som han vil. Vi ser fremover, sier Werenskiold. 
 
I oktober i fjor fortalte daværende Resett-redaktør, Helge Lurås, til Journalisten at nettstedet hadde 2700 abonnenter. Med omtrent 1900 abonnenter i dag, har Resett med andre ord nå mistet en tredjedel av sine betalende brukere på under ett år. Etter det Kampanje kan erfare skal avisen nå være i en «veldig kritisk» situasjon.
 
- En tredjedel av abonnentene har forsvunnet på under ett år. Er det dramatisk for Resett?
 
- I midten av mars la vi kommentarfeltet bak betalingsmur og da mistet vi rundt 500 abonnenter, så mistet vi cirka 400 til da Lurås gikk ut og startet sin egen avis. Nå har det stabilisert seg, svarer Werenskiold.
 
I e-posten til Medietilsynet kommer det også frem at nettstedet hadde 100.000 daglige visninger og et gjennomsnitt på rett over 33.000 unike brukere midt i sommerferien i perioden 18. juli til 18. august.
 
- Disse tallene burde være lavere enn normalt, ettersom det er sommertid og folk generelt er mindre interessert i nyheter. Dette er et meget godt utgangspunkt å bygge videre på, skriver Werenskiold til Medietilsynet.

Går mot største underskudd siden 2019

Kampanje har også fått fatt på Resetts resultatregnskap for årets første seks måneder, som er sendt til Medietilsynet i forbindelse med deres søknad om presssestøtte. Der kommer det frem at avisen går med rett over en million kroner i underskudd, samtidig som driftsinntektene ligger på rett under 3,1 millioner kroner.

Det vil si at avisen styrer mot sitt største underskudd siden 2019, da avisen endte opp med et negativt driftsresultat på 1,3 millioner kroner. Resetts inntekter har falt med 630.000 kroner sammenlignet med samme periode i fjor. I juni skal Resett også ha betalt 18.125 kroner i honorar for økonomisk rådgivning. Hva dette dreier seg om har det ikke lyktes Kampanje å få svar på.

Avisen informerer Medietilsynet om at de nå tar sikte på å styrke journalistikken sin, og at dette vil medføre 3-6 måneder med krevende økonomi. 

«Journalistikken skal styrkes innen samfunn, politikk, kultur og økonomi/finans. Med dette er målet å dekke et bredere spekter med egenproduksjon, øke antall lesere og abonnenter. Økonomisk vil dette være krevende de første 3-6 månedene, men vi er overbevist om at vi ved å dekke bredere, med høyere journalistisk kvalitet, vil oppnå våre målsettinger», skriver Werenskiold i e-posten til Medietilsynet. 

Når Kampanje spør Werenskiold om de har råd til denne satsingen, og hvordan økonomien nå ser ut snart et kvartal etter tallene som foreligger, svarer Werenskiold at han må konsultere med styret før han svarer.

I Resetts tall kommer det også frem at abonnementsinntektene utgjorde nesten 1,6 millioner kroner for årets første seks måneder. Det er et fall på 180.000 kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Til tross for at inntektene fra donasjoner faller markant, utgjør disse inntektene fortsatt en fjerdedel av driften til selskapet. 

Fra januar til og med juni i år mottok Resett rett over 800.000 kroner i donasjoner. For samme periode i fjor hanket nettavisen inn rett over 1,2 millioner kroner fra givere. For øvrig lå annonseinntekene til Resett på rett under 550.000 kroner for årets første seks måneder.

- Vil hente mer kapital

Etter en konsultasjon med styret, som består av hovedaksjonær Monica Staff, Werenskiold selv og Jon Haakon Bingen, ønsker ikke selskapet å svare nærmere på hvordan økonomien står til i avisen. 

I en e-post skriver de:

- Styret holder på å rydde opp i Resett etter den forrige administrasjonen og jobber med å reise kapital for en ny satsing for å få en profesjonell redaksjon på plass.

De ønsker ikke å kommentere om planen er å hente kapital fra nye eller eksisterende aksjonærer. I sommer solgte for øvrig Lurås sin aksjebeholdning i selskapet på omtrent 15 prosent til en pris på syv kroner per aksje. Det priset selskapet til 1,7 millioner kroner, et markant verdifall siden forrige emisjon i 2021, da selskapet ble priset til 26,5 millioner kroner.

Omkring søknaden om pressestøtte, skriver styret følgende:

- Søknaden om pressestøtte går sin gang. Vi har tilfredsstilt alle kravene og er optimistiske etter de grepene vi har gjort redaksjonelt og organisasjonsmessig.
 
Da Lurås først luftet ideen om å søke pressestøtte i Journalisten i oktober i fjor, mente han at Resett oppfylte kravene om støtte blant annet fordi mer enn halvparten av inntektene kom fra abonnement. Til tross for at abonnentene faller fra, kommer fortsatt halvparten av inntektene fra betalende brukere, ifølge tallene for årets første seks måneder.
 

Skal ha ny redaktør på plass innen utgangen av september

Etter at Helge Lurås fikk sparken i slutten av juni i år etter en lengre tids konflikt med styret, som ble behørig dekket i VG, er det nå Frp-politiker Maria Zähler som skjøtter tømmene som midlertidig redaktør i avisen. I e-posten til Medietilsynet skriver Werenskiold at avisen nå går inn i en ny fase.

«Resett har fem års jubileum i disse dager, og er over i en ny fase. Start-up og gründerfasen er over, og tiden er nå inne for å skalere opp på flere områder, og å strømlinjeforme driften», skriver Werenskiold til Medietilsynet. 

Hva dette innebærer har ikke Kampanje fått svar på, men i samme e-post til Medietilsynet forteller avisen at de har kommet langt i prosessen med å ansette ny redaktør. Resett skal nå ha to navn på blokken. 

«Prosessen med å ansette ny ansvarlig redaktør er kommet i gang, og avisen har fått inn en god del meget godt kvalifiserte søkere med journalistutdanning og redaktør og ledelseserfaring. Ambisjonen er å ha en ny redaktør på plass innen utgangen av september.»

Hver tredje Resett-abonnent har forsvunnet - nå går avisen med millionunderskudd