For en måned siden ble det kjent at Helge Lurås var blitt sykmeldt fra sin stilling som redaktør for det alternative og kontroversielle nettstedet Resett. Siden har det stormet rundt det alternative nettstedet, og anklager om trygdesvindel, maktkamp og konflikt mellom Lurås og Resett-styret ble omtalt i en større reportasje hos VG, før det deretter ble kjent at Lurås fikk sparken på dagen.

Nå skriver den tidligere Resett-redaktøren på Facebook at han har mottatt et bud på sin aksjepost, som utgjør omtrent 15 prosent av aksjebeholdningen i selskapet. Pengene derfra vil han bruke til å starte ny nettavis. 

- Budet kommer fra en eksisterende aksjonær i Resett og er på syv kroner per aksje og totalt 253.141 for hele posten. For de som har tro på Resett, er det billig. I emisjonen i 2021 hentet Resett inn ny kapital til en kurs på 110 kr per aksje og priset selskapet til 26,5 millioner, skriver Lurås på sin Facebook-side.

Dermed priser ikke kjøperen av Lurås sine aksjer sitt eget selskap for mer enn 1,7 millioner kroner. Det vil med andre ord si at selskapet nå verdsettes nesten 25 millioner kroner lavere enn ved sist emisjon i juni 2021. Det er et verdifall på over 90 prosent på ett år. 

Jeg vil ikke si noe annet enn at jeg har fått beskjed fra styret om at en eksisterende aksjonær har lagt inn bud. Jeg fortalte styret for tre uker siden at jeg var interessert i å selge min post til høystbydende over 250.000 kroner. Jeg purret i dag og fikk beskjed om at det var kommet inn et bud til syv kroner per aksje, sier den tidligere Resett-redaktøren når Kampanje ringer. 

Det er for øvrig Frp-politikeren Maria Zähler, nestleder i Oslo Frp, som har tatt over tøylene etter Helge Lurås i Resett. Hun sitter i redaktørstolen frem til Resett-styret har funnet en som kan styre nettstedet på permanent basis. 

- Interessant at styret og aksjonærene ikke verdsetter Resett mer
At selskapet nå verdsettes til omkring 1,7 millioner kroner basert på budet til Lurås, synes han selv er underlig. 

- Budet jeg har fått nå er også veldig lavt med tanke på hva jeg bød for 60 prosent av aksjene i mai. Da tilbød jeg meg å kjøpe ut majoritetsaksjonærene for omtrent to millioner kroner, sier Lurås. 

Det ville prissatt selskapet til rundt 3,5 millioner kroner. 

- Sånn sett er denne nye prissettingen halvparten av hva jeg var villig til å by da. Med den siste uviklingen i bakhodet, er det interessant at styret og de aksjonærene de representerer, ikke vurderer selskapet til å være verdt mer. Hva baserer de denne verdivurderingen på? Jeg er uansett villig til å selge til den kursen der, om det ikke kommer ett høyere bud, utdyper Lurås. 

- Skal bli en seriøs aktør uten at vi av den grunn blir kjedelige
Som den tidligere redaktøren selv skriver på Facebook vil pengene fra et eventuelt aksjesalg brukes til å starte opp en ny nettavis til høsten. Han forteller at det foreløpig er et prosjekt «som tar form i hodet». 

- Jeg prøver å hente krefter nå, og kommer nok til å prøve å jobbe intensivt med nytt nettsted fra begynnelsen av august. Jeg håper å være i gang over sommeren, men hva slags form prosjektet skal ta har jeg kommet ganske langt med. 

Av det han allerede har klart for seg er at de vil satse mer på abonnement, og mindre på leservolum. 

- Det blir flere saker bak betalingsmur, så vi satser på at vi får bygd opp en leserbase som ønsker å betale for produktet, sier Lurås som selv tar sats på å gå inn som ansvarlig redaktør og daglig leder. 

- Hva er tanken bak det nye nettstedet - vil det ligge i samme politiske landskap som Resett?

- En ting er hvilket politisk landskap andre har oppfattet Resett å være i, noe litt annet er det landskapet jeg både mente og ønsket at det skulle være i. Vi kom litt skeivt ut og fikk tidlig et stigma på oss etter etablering. Jeg ønsker å ha en litt annen profil, og jeg ønsker at det nye nettstedet skal bli oppfattet på en annen måte. 

Han sier at det neste prosjektet vil ha «en mer analytisk og seriøs profil» enn Resett. 

- Da jeg startet opp Resett manglet vi medieerfaring, og nå håper jeg at jeg har lært av de feilene vi gjorde der. Jeg håper neste prosjekt blir oppfattet som en seriøs aktør uten at vi av den grunn skal bli kjedelige. 

- Jeg tar all kritikk seriøst
Lurås og Resett har høstet kritikk fra tidligere redaksjonssjef Lars Akerhaug som først ble sykmeldt i et par måneder før han sluttet i nettstedet på tampen av 2021. Lurås tar hans kritikk til etteretning når han nå vil gå videre. 

- Jeg tar all kritikk seriøst, inkludert den som kommer fra Akerhaug. Nå er jeg uenig i en del av det han sier, og jeg mener det er en urettmessig kritikk på noen områder, men han er også inne på ting som jeg og andre har sett selv. Det ble aboslutt gjort feil, og det er flere ting som gjelder Resett og hva vi gjorde der som man kan kritisere med full rett. Det vil jeg pøve å gjøre annerledes og bedre med et nytt sted, svarer Lurås. 

Han forteller også at det er høyaktuelt å ta med flere av de som har sluttet i Resett det siste halvåret. I tillegg til Lurås har nemlig flere andre ansatte sagt opp sine stillinger og ifølge Journalisten har nettstedet mistet over 300 abonnenter etter at Lurås forlot redaktørstolen.

- Skal ikke havne i samme situasjon som med Resett
- Flere av de vil definitivt være med på laget videre. Vi vil også prøve å tiltrekke oss nye, interessante skribenter. Så vil vi også legge om ambisjonsnivået, jeg er klar på at jeg ikke skal havne i samme situasjon som med Resett - at man kan bli skvist ut ved å ikke ha aksjemajoriteten selv. Den tabben gjør jeg ikke en gang til. 

- Kommer du til å gjenta prosessen med å søke medlemskap i Norsk Redaktørforening og om pressestøtte?

- Vi vil nok søke om pressestøtte, men hvorvidt jeg vil søke på nytt hos Redaktørforeningen har jeg ikke tatt noen avgjørelse på. Det får vi se på, men det er for øvrig ikke noe krav med tanke på pressestøtte å være medlem der. Om de ikke vil ha meg som medlem ser jeg ingen grunn til å banke på den døren flere ganger. Kommer det signaler på at de vil ta en ny søknad seriøst, så utelukker jeg det heller ikke.