Amedia-sjef legger seg helt flat: - Det var overhodet ikke bra

Nå åpner Anders Opdahl opp om sin egen rolle i Avisa Oslo-redaktørens avgang.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist
Dag Robert Jerijervi
Tobias Fredø Journalist

Historien om tidligere redaktør i Avisa Oslo, Magne Storedal, og Amedias konsernsjef Anders Opdahl, fikk mandag ettermiddag en lykkelig slutt i form av en ny stilling i konsernet til Storedal. Han går nå inn i rollen som leder for et nytt utviklingsprogram for journalister i Amedia.

Ifølge Amedia-sjefen gjenopptok han kontakten med Storedal i helgen og partene møttes igjen mandag morgen. Der ble også avtalen om den nye stillingen signert.

- Dette har vært ønsket hele tiden. Det ble tatt i den første samtalen jeg hadde med Magne og ble drøftet frem og tilbake, sier Opdahl. 

Det skulle likevel ta halvannen uke før Storedal takket ja.

- Det har jeg full respekt for. Man må tenke over tilbudet man får, om det tar én dag eller halvannen uke. Det er helt naturlig dynamikk. Og så gjorde vi det nok ikke lettere for Magne å takke ja med usikkerheten som ble skapt, sier Opdahl. 

Les mer: Magne Storedal får ny rolle i Amedia - har fått beklagelse fra konsernsjef

- Var riktig å slippe nye krefter til

Nyheten kommer én uke etter at de ansatte i Avisa Oslo fikk den uventede beskjeden om at Storedal var ferdig som redaktør og at de ville få en ny sjef allerede neste dag. Redaksjonen i Avisa Oslo reagerte både på tempoet i utskiftningen og tausheten fra konsernledelsen og den nye styrelederen rundt årsaken.

Les mer: Amedia-journalister om sjokkavgangen: - Vondt og uvirkelig

Foruten en tekstmelding til Kampanje, har også Storedal forholdt seg taus.

Amedia-sjefen understreker at han er godt fornøyd med jobben Storedal har gjort i hovedstaden. 

- Magne Storedal har gjort en fantastisk jobb med å etablere et bunnsolid redaksjonelt fundament i Avisa Oslo. Vi har store ambisjoner for Avisa Oslo og øvrige satsinger i Oslo-regionen. Vi investerer stort for å skape vekst og da var konklusjonen at det var riktig å slippe nye krefter til, med andre kvaliteter, sier Opdahl.

- Magne Storedal har sagt at begrunnelsen han har fått er at resultatene var for dårlige?

- Om det var akkurat de ordene jeg brukte, klarer jeg ikke å huske. Men veksten hadde stagnert. Og vi investerer i vekst. 

Les mer: Storedal skal ha fått marsjordre av konsernsjefen - det tok fem dager før styret ble informert

- Vi bommet

Amedia-sjefen bekrefter Kampanjes opplysninger om at det var han selv som ga Storedal beskjed om at han ikke var ønsket med videre som ansvarlig redaktør i Avisa Oslo onsdag 31. august, fem dager før de ansatte fikk beskjed.

- Var styrelederen involvert?

- Interne prosesser i Amedia kommenterer jeg ikke av prinsipp, men det var jeg som ringte Magne og spurte om han kunne tenke seg å påta seg Avisa Oslo som prosjekt, før den avisa i det hele tatt eksisterte. Det skulle bare blott mangle at jeg ikke ringte han denne gangen også. Det handler om å yte Magne respekt, sier Opdahl.

- Kunne man også forvente at styret var involvert i en sånn prosess?

- Det har vært styremøte etter at jeg snakket med Magne. Det handler om respekten for han. Det har vært interne prosesser rundt dette som jeg fullt og helt står inne for. Det som ikke har vært bra her, er den utydelige kommunikasjonen som har sådd tvil om årsaken. Det var overhodet ikke bra.

- Hva burde dere sagt?

- Vi burde vært tydelige på at vi vurderte det dithen at vi ønsket nye krefter på toppen for å få ønsket vekst videre i en ny fase. Det var det som var realiteten her, og det hadde samsvart med kommunikasjonen Magne også hadde rundt det.

Ifølge Opdahl var hensikten å kommunisere på en måte som var grei for alle involverte.

- Vi bommet. Det vi nå har erfart er at det er vanskelig å få til et redaktørbytte som kommer brått på, uten at man er så eksplisitt som mulig om årsaken.

- En ære for oss

- Hvorfor kom dette byttet så brått på?

- Et lederbytte kommer alltid brått på offentligheten og organisasjonen. Den ene dagen er man leder og den neste dagen er man det ikke. Her skiller ikke denne saken seg fra andre saker, men det ble skapt et rom hvor det ble tvil om årsaken. Det skal og må vi ta lærdom av.

Amedia-sjefen understreker at Amedia er stolt av å ha med Magne Storedal på laget.

- Det er en ære for oss at han er en del av redaktørkollegiet i Amedia. Han er en nestor, som har svært mye å lære andre i våre virksomheter. Det vet jeg at ikke minst gjengen i Avisa Oslo har erfart.

Magne Storedal sier til Kampanje at han er glad for at dette setter en stopper for spekulasjoner omkring hans avgang. 

- Det er veldig bra for meg at det ikke er noe som hefter ved meg som person. Det har vært viktig for meg. Jeg har fått direkte spørsmål omkring bakgrunnen for avgangen min, så det er godt å få ryddet spekulasjoner vekk, og det syns jeg Anders Opdahl bidrar sterkt til, sier Storedal.

Les mer: Magne Storedal får ny rolle i Amedia - har fått beklagelse fra konsernsjef

Amedia-sjef legger seg helt flat: - Det var overhodet ikke bra