«Vond» annonsenedgang for Polaris: - Forberedt på at det kan bli verre

Tillitsvalgt i Polaris Media forteller om en spent stemning blant de ansatte.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Torsdag denne uken kunne Polaris Media legge frem sine kvartalstall for tredje kvartal. De viste et markant fall i resultatene til det norske mediekonsernet, og det er særlig sviktende annonsesalg i den svenske virksomheten, Stampen Media, som tynger konsernets kvartalstall. 

- Det har vært en kraftig nedgang i papirbaserte annonser med 29 prosent og et digitalt fall på 18 prosent. Det viktigste for oss nå er å få snudd utviklingen når det gjelder digitale annonseinntekter. Summen er en 26 prosents nedgang, og alle som kjenner media, vet at det gjør ganske vondt, sa Polaris-sjefen, Per Axel Koch, om det svenske annonsemarkedet under kvartalspresentasjonen. 

Det turbulente mediemarkedet har ført til at Polaris Media kutter 200 årsverk i 2023, hvorav 100 nye kutt i Sverige ble annonsert sist måned. Kuttene trer i kraft nå i fjerde kvartal. I tillegg til innsparinger på trykkeri. og distribusjonssiden, har konsernet regnet seg frem til at de vil få en helårseffekt på 300 millioner kroner brutto fra 2025 av med sine sparetiltak. Under presentasjonen fortalte likevel konsernsjefen at man «har beredskap på at det kan bli verre».

- Har dere planer om å gjennomføre flere ansattkutt om det blir verre, eller er det andre steder dere kan spare inn mer?

- Det er ikke noe annet enn at vi har mental beredskap, så får vi se hva vi gjør om det blir dårligere. Jeg vil ikke slå fast at det vil bli sånn eller sånn.  Vi har ikke et konsernprogam som sådan, men jeg er fornøyd med at vi har klart å få ned kostnader og måten vi har håndtert situasjonen i år på, sier Koch og fortsetter:

- Har dere et potensial for flere innsparingsmuligheter i konsernet?

- Nå har vi dekket over nesten alt vi har, og jeg føler ikke vi har et stort, skjult innsparingspotensiale. Om nye kutt må til, vil det bli en ny krevende prosess. Selv om vi kutter 100 årsverk i Sverige, betyr ikke det at det var 100 ansatte som ikke gjorde noe. Sånn ble det bare, vi har ikke noen skuffer vi bare kan grave opp. 

Les også: Polaris fjerner 31 journaliststillinger i Norge

Det er ingen tvil om at det er krevende tider også i Norge. Det er ingen planer om store tiltak per i dag, men det er stor usikkerhet om hva 2024 vil bringe. Rune Setsaas, konserntillitsvalgt i Polaris Media

Omorganiserer salgs- og markedsavdeling

Under presentasjonen var Koch klar på at resultatene lå langt under ambisjonene for konsernet, og at man vil jobbe hardt for å rette opp dette. Likevel var det også lyspunkt, særlig i den norske delen av virksomheten som økte sine digitale annonseinntekter med elleve prosent.

Totalen ble derimot negativ med et fall på 12 prosent i papirbaserte annonser. 

- Hvordan skal dere jobbe for å øke annonsesalget igjen og har dere andre tiltak utover sparetiltakene dere iverksetter?

- Absolutt. Nå har vi reorganisert annonseavdelingen i Stampen Media ganske kraftig for å få tydeligere fokus på digital utvikling under ny leder. Vi må bli bedre på å selge, ikke minst digitalt, men det ser vi allerede tendenser til, svarer Koch.

Han påpeker samtidig at man i Norge har høyere digitale annonseinntekter enn på papir, der 53 prosent av annonseinntektene er digitale. 

- Mens i Sverige ligger det bare på 35 prosent, og der har vi ikke kommet langt nok. Der er et hovedfokus å øke annonseinntektene med ny organsisasjon og ny leder. I Norge har vi kommet mye lenger, men annonsesamarbeidet vi nå gjør med Schibsted vil også styrke oss både digitalt og på papir her til lands.

Konsernsjefen legger samtidig til at til tross for sparetiltak og fallende inntekter, så opplever man også en «flott utvikling på lesertall og brukertall». 

- Som jo er det viktigste for oss, den jobben som mediene faktisk gjør i markedet. Vi må holde fokus på det som går bra, og klare å fortsette utviklingen samtidig som vi tilpasser oss at inntektene vil gå ned. Det er ikke helsvart, men krevende.

Les også: Schibsted utvider annonsesamarbeid med Polaris Media

- Viktig at vi ikke har kuttet for mye når det snur

Konserntillitsvalgt i Polaris Media, Rune Setsaas, forteller at de ansatte i trykkeri- og distribusjonsdelen i konsernet er bekymret over situasjonen i Polaris og hvordan det blir fremover. Han påpeker likevel at i mediehusene i Norge er det mer spenning enn bekymring akkurat nå.
 
- Det er ingen tvil om at om utviklingen fortsetter i en negativ trend, så kan det skje ting. Vi håper ikke det, men vi styrer ikke det som skjer rundt oss, og det er ikke bare Polaris som er rammet, sier Setsaas til Kampanje.
 
Han forteller samtidig at det er dramatisk for de som blir rammet av nedbemanning i disse tider med høy prisvekst og inflasjon.
 
- Ledelsen trekker frem at det er i Sverige skoen trykker om dagen, med fall i både brukerinntekter og et markant fall i annonseinntekter. 100 stillinger skal vekk der i løpet av fjerde kvartal. Hvordan er stemningen der om dagen?
 
- Nå er det en prosess som har pågått en stund med tanke på den siste effektiviseringspakken, og den er bortimot gjennomført allerede, men det er ikke tvil om at det er krevende, ikke minst for den som mister jobben sin, svarer Setsaas og fortsetter:
 
- Så er det samtidig slik at de har opplevd en annonsenedgang på nesten 30 prosent over natta, og da sier det seg selv at det må gjøres noe, og det er det forståelse for. Det er selvfølgelig veldig, veldig tøft og det er også redaksjonelle nedmenanninger her, men ikke i like stor grad som man har gjort på marked og salg og i distribusjonsdelen.
 
- Koch og ledelsen er i beredskap på at det kan bli verre. Frykter dere at eventuelle nye kutt kan ramme ansatte igjen?
 
- Det er ingen tvil om at det er krevende tider også i Norge. Det er ingen planer om store tiltak per i dag, men det er stor usikkerhet om hva 2024 vil bringe. Samtidig er det viktig å ha litt is i magen og være godt forberedt når ting snur, for det vil snu på et eller annet tidspunkt. Da er det viktig at vi er rigget så vi er på hoppkanten, og at vi ikke har kuttet for mye, sier han. 
 

- Ingen tvil om at det vil bli færre trykkerier

Blant de nye innsparingstiltakene som ble presentert i dag, og som også volder bekymring for de ansatte innen distribusjon og trykk, er at trykkeriet i Trondheim skal nedlegges, og all virksomhet der skal overdras til Orkanger trykkeri. Det vil ifølge konsernsjefen medføre innsparelser på om lag 50 millioner kroner, og rundt 20 årsverk vil dermed falle bort. 

Samtidig er det klart at Amedia, som onsdag denne uken varslet nedleggelse av sitt trykkeri i Bodø, vil benytte seg av Polaris-trykkeriet i Harstad. 

Det er dermed 15 trykkerier i Norge igjen per dags dato, men der kommer det til å bli færre mener Koch, som under presentasjonen sa det var altfor mange trykkerier i Norge i dag. 

- Blir det et skred av trykkerinedleggelser fremover?

- Det er ingen tvil om at det kommer til å bli færre trykkerier, spørsmålet er heller hvordan det gjennomføres. Det er for mange av dem i Norge fra Trondheim og sydover, sier Koch som samtidig mener at trykkeriene i Nord-Norge står på tryggere grunn. 

Etter nedleggelsen av trykkeriet i Trondheim, vil Polaris ha seks trykkerier igjen i Norge.

«Vond» annonsenedgang for Polaris: - Forberedt på at det kan bli verre